Les cues de compradors guardant la distància social per a adquirir la loteria de Nadal ja es veuen en les administracions més concorregudes en les primeres setmanes de desembre, on les vendes en finestreta són “pausades” però no cessen i pugen en internet, encara que en general han baixat pel menor moviment i les restriccions en l’hostaleria.

I és que una de les tradicions nadalenques és la compra de loteria del sorteig de nadal del pròxim 22 de desembre. Una enquesta de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) sobre despesa nadalenca, assenyala que cada espanyol gastara de mitjana 60 euros en loteria aquest nadal.

Com ja any hem esmentat al principi, a causa de les restriccions com a conseqüència de la pandèmia, moltes persones estan comprant els seus dècims online, en lloc d’acudir a una administració a comprar un dècim en paper. Per a tots això OCU recomana:

• Assegurar-se des compren diem només en pàgines oficials d’una administració de loteria autoritzada.

• També es pot fer directament en la web de loteries i apostes de l’Estat. En aquest cas s’ha de triar un punt de venda associat, que pot ser qualsevol de les administracions de loteria que hi ha a Espanya.
• En comprar online es rep un comprovant electrònic dels dècims adquirits: aqueix document electrònic té la mateixa validesa legal que el dècim en paper i acredita la propietat del dècim. Els desens originals es depositen en la caixa forta de l’administració de loteria.

És tradicional compartir la loteria de nadal entre familiars i amics. Per a evitar riscos des d’OCU es donen els següents consells:

• Un dècim de Loteria és un document al portador i, en principi, el premi el rep qui el té en el seu poder.
• Si es comparteix loteria, n’hi ha prou que el depositari del dècim el fotocopie i entregue a cada participant una còpia signada (amb el nom i el DNI del depositari) en la qual s’indique que tal persona juga en aqueix número, sèrie, fracció i sorteig, una quantitat d’euros determinada.
• També se sol enviar una foto del dècim per email o per WhatsApp. Els WhatsApps poden ser una prova, sempre que apareguen les dades del depositari, els participants i la participació de cadascun. No obstant això, si l’altra part impugna aqueixa prova per considerar que s’ha manipulat, caldria demostrar-ho.
• En cas de pèrdua o robatori del dècim és fonamental denunciar-lo davant la Policia Nacional o Guàrdia Civil del lloc on va ocórrer el fet. En la denúncia has de fer constar el major nombre de dades possible i totes les circumstàncies del fet, aportar possibles proves —fotos o fotocòpies del dècim—, identificant clarament el document número, sèrie i fracció. A més, cal comunicar per escrit el fet a l’organisme Loteries i Apostes de l’Estat. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolga qui és el vertader amo.

A l’hora de cobrar un premi compartit cal identificar en el banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Una vegada fet això, els bancs poden abonar el premi sencer (després de descomptar l’import pel qual es tributa) en el compte de la persona que ja és titular d’un compte en aqueix banc i que després repartirà segons el convingut. El mínim pel qual es tributa aquest any 2020 s’ha fixat en 40.000 euros.

OCU recorda que en cas de premis compartits no és convenient cobrar la totalitat de l’import sense identificar als altres participants, ja que en repartir-lo pot semblar que s’està donant els diners, la qual cosa obligaria al pagament de l’impost de donacions. A més, cal tindre en compte que Hisenda reté automàticament el 20% de la part del premi que excedisca del mínim exempt de 40.000 euros per cada dècim, no per cada persona agraciada. És a dir, es descompta l’impost i després es reparteix la quantitat neta entre els partícips. El premi no es declara en l’IRPF, els rendiments que genere, sí.

Si el premi és inferior a 2.000 euros es pot cobrar en qualsevol punt de venda de la xarxa de Loteries. A partir d’aqueixa quantitat s’ha de cobrar en una de les entitats bancàries col·laboradores, la llista de les quals es pot trobar en la web de Loteries i Apostes de l’Estat. OCU recorda que aquests bancs no podran cobrar cap comissió, ni exigir contraprestació.

Si s’ha comprat el dècim premiat per Internet, i el premi és inferior a 2.000 euros, s’ingressa l’import de manera automàtica en el compte d’usuari que posteriorment es pot transferir al compte bancari que es desitge.

OCU recorda que ho premis superiors a 2.000 euros, només és possible cobrar-los en una entitat bancària que siga col·laboradora de Loteries i Apostes de l’Estat.  Si el dècim s’ha comprat Online, l’agraciat haurà de posar-se en contacte amb l’administració de loteries en la qual està depositat el teu dècim premiat, ja que serà necessari que acredites la identitat.

Per a evitar problemes amb la loteria des d’OCU es donen les següents recomanacions:

• Guarda els teus dècims i fes fotocòpies de l’anvers i del revers.
• Si comparteixes dècims, fes-ho constar per escrit o en un suport durador; les paraules se les emporta el vent i en cas de conflicte no serveixen com a prova.
• Si encarregues o intercanvies desens sencers, procura recollir-los i pagar-los abans del sorteig.
• Si es perd el número, denúncia en Comissaria i en Loteries i Apostes de l’Estat.
• Si el dècim es desbarata, per qualsevol motiu cal enviar-lo a la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, que determinarà si es pot cobrar el premi. I si està molt irrecognoscible, serà la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre la que es pronuncie. En aqueixos casos, no intentes recompondre-ho i entrega-ho en un sobre de plàstic.
• I en el pitjor dels casos OCU recorda que els tribunals atenen altres proves per a dictar l’abonament del premi: el fet que ningú el reclame, l’anàlisi dels fragments o el testimoniatge del venedor.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia