La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha creat la guia ‘Repensant(-nos) en masculí plural‘. La finalitat d’aquesta guia és treballar les masculinitats igualitàries en les aules. Aquest material de suport per al professorat conté propostes i dinàmiques de grup per a fer que l’alumnat adolescent reflexione sobre la necessitat de superar els models de masculinitats dominants que impedeixen el tracte igualitari entre dones i homes.

La guia ‘Repensant(-nos) en masculí plural‘ es pot descarregar en el portal REICO, el repositori de recursos per a la igualtat i la convivència (consultar ací).

El material ha estat desenvolupat pels especialistes Jorge Cascales Ribera i Joan Sanfélix Albelda i s’ha presentat en el marc de les jornades de formació del professorat ‘La igualtat també s’aprén: noves masculinitats en l’aula’, que du a terme el CEFIRE de València de manera telemàtica i en què participen més de 60 professors i professores.

En aquest sentit, la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, ha assenyalat que “la finalitat d’aquesta guia és ajudar a aconseguir una societat en què les persones no hagen de tindre por a ser sensibles, a cuidar-se i a cuidar els altres, a expressar els seus sentiments, a ser vertaderament humanes. El gènere és una categoria relacional, construïda sociohistòricament, i la masculinitat no és el contrari de la feminitat, ni s’hauria de construir en oposició a aquesta”.

Totes les propostes de treball en l’aula incloses en la guia tenen per finalitat servir de suport al professorat d’ESO, Batxillerat i FP, per a incorporar de manera transversal o específica la qüestió de les masculinitats igualitàries a la seua docència, al Pla d’acció tutorial i a qualsevol context educatiu en el qual siga possible treballar aquesta qüestió.

La guia està dirigida al professorat i a les persones coordinadores d’igualtat i convivència (CIC), “com a mitjà o eina per a treballar en les aules la importància d’unes masculinitats sanes i positives, per a la consecució de la igualtat entre dones i homes”, ha explicat la directora general.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia