DES DE L’INICI DEL CURS ESCOLAR MÉS DE 1.200 MENORS DE 19 ANYS S’HAN INFECTAT CADA SETMANA PER CORONAVIRUS SARS-CoV-2.

Des del 7 de setembre, data d’inici del curs escolar, des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana, s’ha constatat que 1.200 persones d’entre 0 i 19 anys s’han contagiat de coronavirus SARS-CoV-2 setmanalment. Les xifres són innegables. Si en la primera setmana de curs les noves infeccions ascendien a 773, en la segona setmana de desembre ja suposaven 1.275 casos. Aquest augment setmanal en les xifres d’infeccions, coincideix amb un increment d’aules afectades en els centres educatius.

Segons dades extretes de publicacions oficials de la Generalitat Valenciana, amb data del dia 15 de desembre 21.071 menors de 19 anys s’haurien contagiat de *coronavirus a la Comunitat Valenciana. Representen el 16% del total. A data del dia 7 de setembre eren 4.103 i representaven el 10,2%.

És a dir, s’ha passat del 10,2% al 16%. S’han infectat en aquest quadrimestre més de 17.000 joves menors de 19 anys a la Comunitat Valenciana, i prop de 200.000 en tota Espanya.

Només entre el 12 i el 15 de desembre, en tres dies, s’han infectat 900 menors de 19 anys.

Els contagis no cessen en els centres educatius. Per això, al contrari que les instàncies oficials, pensem que les aules no són espais segurs ja que  en major o menor mesura són focus de contagi.

Valencia, 23 de diciembre de 2020. Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana
Imprimir article
Comenta aquesta notícia