Segons indica el Ministeri de Sanitat i Salut Pública, maximitzar la ventilació és clau per a reduir el risc de contagi de Covid-19 en espais interiors. Per això, el Consell Superior d’Investigacions Científica (CSIC) amb la col·laboració del Ministeri, ha elaborat una guia per a ventilació en aules amb l’objectiu de dur a terme una correcta renovació de l’aire. A ella es pot accedir a través del següent enllaç: clic ací.

D’aquesta manera, aquesta guia pretén ser una eina per a reduir les probabilitats de contagi de Covid-19 per via aèria. Així, explica estratègies i possibles solucions i proporciona les eines per a determinar si les condicions de ventilació aconseguides són adequades.

Aquesta, està basada en la Guia de la Universitat d’Harvard i en fonts i treball experimental en ventilació i filtració a Espanya. A més de les aules, és aplicable a altres tipus d’espais interiors com a oficines o altres edificis d’ús públic.

L’ús de màscares, el manteniment de la distància i les mesures d’higiene continuen sent de necessària aplicació, juntament amb les estratègies ací descrites. El risc de contagi zero no existeix. Les mesures ací descrites redueixen el risc però no l’eliminen completament. El risc depén, a més, de la incidència de casos en cada regió. Al seu torn, aquesta guia no substitueix el servei de professionals de ventilació i tractament d’aire, perquè alguns emplaçaments poden requerir solucions i càlculs complexos que no necessàriament puguen assumir els usuaris finals.

Tal com s’explica en la guia, el risc de contagi de Covid-19 en ambients interiors és superior al risc en l’exterior. Per tant, les activitats en
exterior són sempre preferibles. En ambients interiors, les partícules en suspensió, també dites aerosols, susceptibles de contindre virus, es poden acumular. L’exposició a aquest aire pot resultar en infeccions. La reducció del risc de contagi s’aconsegueix reduint emissió i exposició.

En aquesta documentació s’adjunten infografies i dibuixos explicatius per a visualitzar millor tota la informació detallada.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia