La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha acordat restringir les eixides ordinàries de les persones usuàries dels centres residencials de persones majors i de persones amb diversitat funcional i salut mental, una vegada valorada la situació actual de la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu és protegir als centres de l’entorn de contagi.

Així ho recull la resolució de la Conselleria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i que actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d’atenció diürna per a salvaguardar l’estat de salut de les persones usuàries, atés que en el cas de les persones majors es tracta del col·lectiu més vulnerable al coronavirus.

Així, les eixides ordinàries, sense pernoctació, queden restringides a partir del nivell d’alarma 1 en el cas de les persones majors i a partir del nivell 2 per a les persones amb diversitat funcional. Per a les eixides vacacionals solo es permetran per un període igual o superior als 7 dies. Totes aquestes mesures quedaran restringides en el cas d’aconseguir el nivell d’alarma 4.

Respecte a les mesures d’higiene i prevenció, es procurarà la vacunació enfront de la grip i la COVID-19 de les persones treballadores dels centres residencials i diürns tant d’atenció a persones majors com a persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu.

Com a mesures generals, s’estableix que a partir del nivell d’alerta 1 es restringeixen les eixides ordinàries dels residents per a preservar la salut i l’entorn de seguretat de les persones majors.

S’ha establit, així mateix, que per a les eixides vacacionals les persones residents només podran fer-ho durant un període igual o superior a 7 dies, i romandran en un únic domicili que estiga lliure de contagi i amb persones sense simptomatologia compatible amb la coronavirus. Així mateix, no s’hauran de produir trobades i contactes amb persones d’altres grups de convivència.

Per a la tornada al centre serà necessària una PCR negativa dins de les 72 hores prèvies a l’ingrés i romandrà durant un període de 10 dies en aïllament preventiu. En cap cas es procedirà al reingrés d’una persona que presente símptomes compatibles amb la malaltia, havent-se de que procedir en el seu entorn familiar de la mateixa manera que està determinat per a la població general.

En el cas de les visites, es permeten només en centres lliures de COVID-19 sempre amb cita prèvia, d’una duració màxima d’una hora i almenys una vegada a la setmana, tot amb la finalitat de facilitar la relació familiar.

Si el centre disposa d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais amb estufes exteriors per a millorar el confort. També es podran produir en espais interiors reservats a aquest efecte, ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedisquen el contacte amb la persona resident.

En tot cas, des dels centres es fomentarà el contacte amb familiars a través de mitjans telemàtics.

Els centres hauran de complir en tot moment les mesures de neteja, higiene i desinfecció de les instal·lacions estipulades per als centres soci-sanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent. Així mateix, es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia