S’ha entregat en el Col·legi d’Infermeria de València el “INFORME D’ESTAT I AVALUACIÓ DE RISCOS EN L’ÀMBIT EDUCATIU I EN EL CONTEXT DE LA INFECCIÓ CAUSADA PEL SARS-COV-2. INFERMERIA ESCOLAR” (clic ací per a veure informe complet).

L’informe pretén quantificar els riscos en l’àmbit escolar, amb objectivitat, amb l’objectiu únic de demostrar la necessitat d’integrar la infermeria escolar en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, en tots els nivells, i en tots els centres existents.

L’àmbit escolar és una activitat docent, i té com a finalitat l’educació, en diferents etapes, amb diferents necessitats, i es distingeixen diverses categories; l’educació pública, la concertada, i l’educació privada, a més d’etapes d’escolarització obligatòria i no obligatòria.

En context de pandèmia, l’estat actual de les aules és lamentable. Els centres educatius romanen oberts, amb unes restriccions i unes mesures de seguretat que ho converteixen en la pràctica en un entorn sanitari, i amb Coordinadors Covid-19 sense formació suficient.

Les mesures de seguretat són insuficients, i posades en pràctica de forma no correcta, suposen un presumpte focus de contagis. Perquè les mesures de seguretat enfront del contagi a les aules funcionen, és necessari delegar les funcions en personal qualificat. El personal docent ja té unes funcions establides, i atribuir-li la gestió de la presa de temperatura corporal als alumnes/as, higiene amb alcohol, etc., és sobrecarregar un col·lectiu de manera qualitativa i quantitativa.

El personal docent tampoc està qualificat per a controlar els nivells de CO² en l’ambient, en cas de la instal·lació de purificadors d’aire portàtils. En cas de signe d’urgència, enfront de les temperatures ambientals que s’estan registrant a la Comunitat Valenciana, pot donar-se hipotèrmia en els alumnes/as, i serà clau la identificació d’aquests signes. El personal docent no està qualificat per a assumir aquesta responsabilitat.

La infermeria compta amb uns 261.000 infermers col·legiats a Espanya. La infermera escolar es defineix com el professional d’infermeria que realitza el seu acompliment en l’àmbit escolar, parant atenció i cures de salut en el centre educatiu.

Segons les xifres, la ràtio és de 655 infermers per cada 100.000 habitants. No obstant això, és un número que resulta insuficient quan es té en compte el nombre de pacients que necessiten atenció. La falta d’infermers no sols es reflecteix als hospitals. A Espanya el cas de la infermeria escolar tampoc s’ajusta a la resta dels països de la Unió Europea. A França, Regne Unit, Suècia o Noruega, per exemple, ja compten amb infermeres escolars.

És urgent comptar en tots els centres educatius amb un professional d’infermeria que atenga i protegisca als xiquets i joves, especialment en els actuals moments de crisi sanitària per la infecció produïda pel SARS-CoV-2.

La Plataforma Lliure Elecció educativa Comunitat Valenciana exigeix la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i al conseller d’Educació, Cultura i Esport, que les famílies puguen triar lliurement sobre la modalitat d’ensenyament en línia/telemàtic o presencial per als seus fills en període de pandèmia.

València, 10 de gener de 2021. Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia