L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una sèrie de consells per a saber com reclamar pels danys materials causats per la borrasca Filomena i per la cancel·lació d’un viatge.

En aquest sentit, recorda que, en el cas de riscos extraordinaris causats per fenòmens de la naturalesa molt destructius, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) es fa càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i habitatges, sempre que estiguen assegurats. Per això, en cas de patir un sinistre extraordinari, a més de comunicar-ho a l’asseguradora, és aconsellable posar-ho en coneixement del Consorci, al més prompte possible, encara que adverteix que aquest no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència i indemnitza segons el contractat en la pòlissa privada.

En el cas de no ser considerat risc extraordinari, OCU assenyala que alguns fenòmens de la naturalesa estan coberts pel segur i serà la companyia qui es farà càrrec dels danys patits si està contractada la cobertura.

  • En el cas d’automòbils, podran reclamar els danys que no es consideren extraordinaris a les companyies d’assegurança els usuaris que tinguen contractat una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc (on solen estar coberts de manera expressa els danys per impacte o xoc d’objectes). També els qui tinguen una assegurança amb llunes, en cas que hi haguera trencament d’elles. En qualsevol cas, si la calamarsa o les tempestes han causat danys, OCU recomana revisar les condicions del segur i reclamar.
  • En els habitatges, alguns riscos i fenòmens de la naturalesa (pluja, neu, calamarsa, etc.) sí que estan coberts per l’assegurança de llar quan, encara que no aconseguisquen la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.Si el sinistre és clarament extraordinari, ha de comunicar-se immediatament a el Consorci. Si no és clar, ha de comunicar-se tant a l’asseguradora com al Consorci. En tots dos casos, OCU recomana als afectats recopilar totes les proves per a poder demostrar l’origen i conseqüències del mal, com a informes d’agències o observatoris meteorològics, retallades de periòdics, fotos, informes d’emergències, policia, protecció civil, bombers…

OCU lamenta que en moltes ocasions a pesar que en teoria els riscos estan coberts, les assegurances no responen o retarden i posen traves al pagament d’indemnitzacions pels sinistres. Davant aquesta situació OCU ha posat en marxa una campanya informativa per a aconsellar als consumidors sobre com actuar davant possibles incompliments de contracte.

Viatge cancel·lat per força major.

Àmplies zones d’Espanya estan aquests dies en alerta taronja (risc important) i roja (risc extrem) pel temporal. La recomanació de no desplaçar-se a les zones més afectades és clara. Mentre que molts vols han sigut cancel·lats.

Davant la cancel·lació del vol:

  • Les companyies aèries tenen en primer lloc l’obligació d’informar amb la major antelació possible sobre la cancel·lació del vol i l’existència de rutes alternatives en altres dates o companyies.
  • Els passatgers tenen dret al reembossament de preu del bitllet o la reubicació en un vol posterior al cancel·lat.
  • Els consumidors no podran obtindre una compensació pels perjudicis causats per la cancel·lació del vol, ja que és una causa de força major no imputable a la companyia.
  • Les companyies, en principi, haurien de cobrir les despeses de manutenció o allotjament dels qui es reubique en un altre vol.

I si la companyia no respon al que es preveu? L’usuari pot presentar una reclamació a la companyia aèria. A més, la normativa comunitària estableix la possibilitat de reclamar la compensació i l’assistència en cas de denegació d’embarque i de cancel·lació o gran retard del vol. A Espanya, l’organisme competent és l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Informació sobre els drets dels passatgers en la pàgina web de AESA.

En el cas dels diners avançats per una reserva en un allotjament turístic al qual no s’haguera pogut acudir per força major, els usuaris tenen dret a cancel·lar sense despeses la reserva que hagueren formalitzat per a aquests dies en establiments turístics, sense cost ni cap penalització. També tenen dret a recuperar els diners que s’haguera avançat (o el càrrec que s’haguera realitzat en la targeta), igualment sense cost. A més, tenen l’opció, si així ho prefereixen, d’acordar amb l’establiment canviar la reserva per a una altra data. És important tindre clar que no et poden imposar aquesta opció com a única solució, atés que sempre tens dret a la devolució dels diners. És l’usuari qui decideix.

Recomanacions per a reduir la despesa en calefacció

L’extraordinària onada de fred en la qual ens trobem està provocant, la seua vegada, un ús intensiu dels diferents sistemes de calefacció. Per això, OCU ofereix unes pautes per a reduir la despesa en calefacció, siga com siga el sistema que s’utilitze:

1. Col·locar rivets en portes i finestres: són senzills sistemes de plàstic que tapen l’entrada d’aire i ajuden a mantindre la temperatura interior.

2. Ventilar primerenc i amb les persianes a dalt: si en la façana toca el sol, ventilar durant 10 minuts res més alçar-se i deixar les persianes pujades.

3. Decorar amb catifes i cortines de color fosc: absorbeixen la radiació solar i ajuden a pujar la temperatura.

4. Purgar els radiadors: si es tenen radiadors d’aigua, no oblidar purgar l’aire per a aconseguir millorar rendiment de la caldera. A més, OCU recorda els radiadors han de purgar-se al començament de la temporada, a la tardor, perquè no tinguen aire dins, ja que això dificulta la transmissió de calor des de l’aigua a l’aire exterior. Aquests han d’estar nets i sense mobles que els tapen i que dificulten la difusió de l’aire calent.

5. Obrir sol radiadors que es vagen a utilitzar i instal·lar vàlvules termostatiques en els mateixos per a poder regular la temperatura de cada radiador segons les necessitats de l’habitació en la qual es trobe, i no calfar estades buides.

6. Posar reflectors en els radiadors: col·locar un panell reflector entre el radiador i la paret ajuda a aprofitar i distribuir millor la calor, recuperant entre un 10-20% de la calor que es perd cap al mur.

7. Fer la revisió de la caldera: un bon manteniment de la caldera pot suposar un estalvi de fins a un 15% a l’any.

8. Abrigar-se i baixar el termòstat: en lloc d’anar en mànega curta i tindre la casa a 24 °C, és millor cobrir-se amb més roba i baixar fins als 21 °C. Una cosa tan senzilla permet estalviar fins a un 20%.

OCU recorda que una temperatura a casa de 19 °C a 21 °C és raonable. A la nit, és aconsellable que en els dormitoris baixe entre 15 °C i 17 °C. Cada grau de més suposa un increment del 7% en el consum.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia