La Diputació de València transferirà als ajuntaments que tenen delegat el cobrament de tributs en la corporació provincial un avançament de 248 milions d’euros a compte de la recaptació definitiva al final de l’exercici, aquest 2021. El ple de desembre va aprovar que es prenguera com a base de càlcul dels avançaments mensuals, que es transferixen als ajuntaments i ens locals que deleguen esta gestió tributària, la recaptació de l’exercici 2019 en lloc de la de 2020, amb l’objectiu que no es veja afectada la liquiditat dels municipis.

Amb aquesta mesura, atés que no s’han pogut imputar tots els ingressos en els comptes de 2020, els responsables de la Diputació pretenen garantir als consistoris l’avançament mensual que reben per la recaptació d’estes taxes i impostos sense que perden liquiditat. De no realitzar-se esta modificació, els ajornaments i retards a conseqüència de la COVID-19 en el cobrament dels tributs durant l’exercici de 2020 condicionaria l’ingrés dels avançaments que rebran els municipis durant 2021, en una quantitat global pròxima als 14,5 milions d’euros.

En paraules del diputat d’Hisenda, Vicent Mascarell, “això vol dir que els ajuntaments de la província rebrien en avançaments mensuals 14.502.401 euros menys del que van rebre l’any passat en concepte de bestreta a compte de la recaptació total dels tributs delegats a la Diputació”.

D’aquesta manera, la institució provincial pretén “que no es vegen afectats aquests ingressos mensuals amb els quals compten els municipis, especialment en un context tan delicat com és el d’una pandèmia que continua generant incertesa i que pot obligar els ajuntaments a escometre despeses d’urgència per a donar resposta a les necessitats de les seues veïnes i veïns”, explica Mascarell.

Traslladat a xifres concretes, municipis com Gandia rebrien 3,4 milions d’euros menys en avançaments durant 2021 per les taxes i impostos el cobrament dels quals té delegat en la Diputació; el mateix succeiria a Cullera, que rebria 1,1 milions menys; Xàtiva, 725.000 euros menys; Ayora, amb 575.000 euros menys; Albaida, amb uns 320.000 euros menys; i Picanya, amb 224.251,06 euros menys d’avançament. Amb la mesura aplicada per la Diputació, estos municipis podran mantindre les bestretes que tenien previstes.

Un alt percentatge dels 187 ens locals -181 ajuntaments, quatre consorcis i dos mancomunitats- que deleguen el cobrament de determinats impostos i taxes a la Diputació seguix el patró dels municipis citats amb anterioritat i rebran un percentatge d’avançament de la recaptació que es liquida a final de l’any major del qual els correspondria amb la base reguladora de 2020. Només una vintena d’estos ens locals es troben en la situació inversa i rebran en concepte de bestreta durant 2021 menys del que marcaria la base de 2020, reemplaçada per la base de 2019 en benefici de l’interés general.

La Diputació de València, a través del seu servei de Gestió Tributària, assumix, entre altres funcions, la recaptació en període voluntari de determinats ingressos de dret públic delegats pels ajuntaments i altres ens de la província. Entre estos impostos es troba l’IBI, l’IAE o l’Impost de Vehicles, i també taxes específiques com la de Tractament de Residus dels Consorcis. Cada mes, la corporació transferix uns avançaments d’estos tributs a compte de la recaptació anual de cada ens.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia