El Departament de Salut Arnau de Vilanova-Llíria ha informat de noves mesures organitzatives dels centres sanitaris en resposta a la situació epidemiològica de la pandèmia per SARS-CoV-2:

ATENCIÓ PRIMÀRIA (Centres de Salut i Consultoris):

nuevas_medidas_organizativas_centros_de_salud1.- L’atenció es realitzarà de manera telefònica preferentment, totes les cites presencials així com les programades seran valorades i preferiblement convertides en cites telefòniques.

2.- Es garantirà l’accessibilitat de les línies telefòniques en els Centres de Salut i Consultoris assignant el personal Administratiu, Zeladors i si és possible TCAEs i personal de les Unitats de Suport, a aquestes funcions d’atenció telefònica.

3.- L’atenció presencial en els Centres i Unitats de Suport es limitarà als pacients urgents i no demorables, també en aquells altres problemes de salut i tècniques en les quals siga imprescindible la presència del pacient.

4.- Es limitaran les consultes per a extracció analítica i altres tècniques a les situacions preferents i urgents, posposant les programades sense prioritat.

5.- Se suspén les tècniques i consultes no urgents, com les retinografies, la teledermatologia, les espirometries i la cirurgia menor ambulatòria.

6.- En la mesura que siga possible es mantindrà l’atenció a domicili dels pacients crònics nivell 3 per a evitar desplaçaments als Centres. Per a la realització de domicilis s’utilitzarà el material i la protecció adequada segons el Protocol establit (màscara FFP2, doble guant, ulleres o pantalla, bata d’un sol ús etc). Les Unitats de Suport mantindran l’activitat normal i qualsevol suport assistencial que necessite la Coordinació del Centre.

7.- Les matrones donaran prioritat a consultes telefòniques i videoconferències per a realitzar activitats comunitàries, seguiment de l’embaràs etc, i realitzaran també el suport assistencial que necessite la Coordinació del Centre.

8.- En funció de les circumstàncies, es considerarà la possibilitat d’agrupament de centres, prèvia notificació i acceptació de la DGAS. Es derivaran els telèfons d’atenció al públic del centre tancat al de capçalera i s’establirà́ el mecanisme més adequat d’informació a la població.

9.– Els professionals de la Zona Bàsica podran ser assignats funcionalment de manera temporal a altres Centres o Consultoris dins de la zona bàsica.

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA:

1.- No es permeten acompanyants, excepte en pacients dependents i xiquets.

2.- Es redueix l’activitat quirúrgica a la patologia urgent

3.- L’activitat de consultes externes passa a ser preferentment no presencial, excepte urgències i no demorables.

ACTITUD SEGONS SITUACIÓ CLÍNICA DEL PACIENT:

Qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d’aire o altres símptomes com la Odinofagia, anòsmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o cefalea, es consideren símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2.

1.- Acudir per a la pràctica de PDRA (test ràpid) a tots els pacients simptomàtics (amb menys de 5 dies d’evolució de símptomes) durant tot l’horari d’obertura dels Centres i en AC per a identificar al més prompte possible als casos.

2.- Els pacients amb símptomes > 5 dies realitzar PCR abans de 24 hores.

3.- Després de la positivitat de la PDRA o de la PCR es posaran en contacte amb el pacient el seu metge i els enf. rastrejadors

4.- Aïllar immediatament durant un mínim de 10 dies a tots els contactes estrets convivents i citar al seté dia del contacte per a realitzar PCR, si segueixen asintomàtics

5.- Si algun CEC presenta símptomes durant l’aïllament, contactarà amb el Centre de Salut per a realitzar-li al més prompte possible una PDRA (abans de 24 hores).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia