La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha posat a l’abast del professorat la guia ‘L’escola inclusiva en temps de la COVID‘. Aquesta guia es pot descarregar en la web d’Inclusió Educativa (consultar ací).

Es tracta d’un document amb orientacions, propostes i eines per a ajudar els centres educatius a convertir-se en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat o d’exclusió social.

Aquesta nova guia ofereix als centres pautes per a continuar assegurant la implantació i el desenvolupament d’un model d’escola inclusiu durant el present curs malgrat la pandèmia. En el document es poden trobar consells per a dissenyar actuacions educatives, orientacions per a planificar i adequar l’organització escolar, així com les condicions, les mesures i els suports que permeten el màxim nivell d’inclusió de tot l’alumnat.

També proporciona tota una sèrie d’actuacions encaminades a possibilitar l’accessibilitat física, sensorial, cognitiva i emocional de tota la comunitat educativa, per a promoure una escola igualitària que aprofite al màxim les capacitats i talents de cada persona.

Entre les recomanacions descrites en el document destaquen les orientacions per a identificar les barreres que dificulten l’accés, la participació i l’aprenentatge, derivades de la situació de confinament viscuda durant el curs passat, així com les diferents mesures de resposta a la inclusió.

La guia també inclou indicacions per introduir la codocencia, l’avaluació conjunta, les aules diversificades i inclusives, el disseny universal per a l’aprenentatge, l’acompanyament emocional, l’aprenentatge cooperatiu i les tertúlies dialògiques.

Igualment, ofereix pautes per a millorar la coordinació entre tot el professorat, però sobretot, entre el professorat tutor amb el de les diferents matèries i el professorat especialista de suport a la inclusió; i l’assessorament i l’elaboració de materials didàctics i activitats multinivell.

Així mateix, també aprofundeix a tindre en compte les adequacions personalitzades necessàries que permeten que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup classe; i aconseguir els objectius i competències clau de l’etapa, per a adequar les programacions als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge.

Finalment, es recomana emprar eines digitals per a afavorir el treball col·laboratiu, tant entre el professorat, com entre l’alumnat, i entre l’alumnat i els docents.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia