La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat de forma anticipada per a l’exercici 2021 les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció. La quantitat ascendeix per un import de 6,67 milions d’euros, segons ha publicat aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha manifestat que “resulta imprescindible procedir a la gestió anticipada de les convocatòries d’ajudes dirigides a la potenciació de les cooperatives i les empreses d’economia social, que es caracteritzen pel foment de l’ocupació de qualitat, sobretot en aquest context on tots els nostres esforços se centren en donar suport a la reactivació de l’economia”.

Per tant, “amb aquestes ajudes el nostre objectiu és incentivar les inversions que contribuïsquen a la consolidació i millora de la competitivitat de les empreses cooperatives i la seua inserció en la revolució digital”.

Climent ha destacat que “el cooperativisme és un sector resilient i reforçar-lo en una situació com l’actual, ajuda a millorar la resiliència de l’economia valenciana en el seu conjunt”.

L’ordre de la Conselleria d’Economia Sostenible destina un total d’1.600.000 euros a subvencionar la realització d’inversions en actius com a terrenys, edificis, immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (els llocs o pàgines web només seran subvencionables quan es troben allotjades en un domini propi, no gratuït, registrat a nom de la beneficiària en qualsevol dels països de la Unió Europea), equips per a la producció, consistents en maquinària, instal·lacions tècniques, eines o utillatge, mobiliari i vehicles industrials.

També es destina un total de 400.000 euros per a inversions en obres de construcció, millora, condicionament o reforma d’immobles, i altres 150.000 euros en ajudes a inversions per a prestació d’assistències tècniques

A més, l’ordre estableix 150.0000 euros per a subvencionar la constitució de noves cooperatives o societats laborals, així com per a les operacions de fusió de cooperatives o societats laborals o de creació de grups cooperatius

Inclou també una partida de 4.370.000 euros per a subvencionar la incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia