Les proves d’accés a la Universitat (PAU) del curs 2020-2021 tindran els dies 8, 9 i 10 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 6,7 i 8 de juliol en convocatòria extraordinària.

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, presidida per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la qual també formen part la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les universitats públiques valencianes han acordat la celebració d’aquests exàmens.

Aquests estan destinats a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny o tècnic esportiu superior, segons informa la Generalitat.

La Comissió ha acordat que els exàmens es realitzen als campus universitaris i altres llocs alternatius depenent de la ubicació dels tribunals, mentre que l’estructura i optativitat es manté igual que en el curs passat.

Segons la Generalitat, la primera fase obligatòria continuarà constant de cinc exercicis, que contemplarà el Valencià i les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, entre les quals s’inclouen Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa, que és el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU, amb un mínim de 5 punts per a superar la prova, i cada estudiant podrà presentar-se a la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, amb un màxim de 4 assignatures a triar entre les assignatures troncals o un idioma estranger diferent al que s’examine l’alumne en la fase general.

Els horaris de les proves que es realitzaran queden establits de la següent manera segons la Generalitat: el 8 de juny i el 7 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9.30 a 11.00 hores l’examen d’Història d’Espanya; d’11.45 a 13.15 hores la prova de Valencià; de 15.30 a 17.00 hores la prova d’Economia d’Empresa o Biologia o Arts Escèniques II; i de 17.45 a 19.15 hores la prova de Física o Història de l’Art.

La segona jornada, que tindrà lloc el 9 de juny i el 7 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran de Castellà entre les 9.30 i les 11.00 hores; d’Inglés, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química o Geografia o Disseny entre les 15.30 i les 17.00 hores; i de Dibuix Tècnic II o Grec II o Geologia, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

El tercer i últim dia, que serà el 10 de juny o el 8 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat es presentarà a les proves de Matemàtiques II o Llatí II o Fonaments de l’Art II, entre les 9.30 i les 11.00; Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, entre les 11.45 i les 13.15 hores; Història de la Filosofia o Cultura Audiovisual II i Alemany, Francés o Italià, entre les 15.30 i les 17.00 hores.

Les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys se celebraran els dies 24 d’abril i 8 de maig de 2021, en primera i segona sessió respectivament, i aquells interessats no podran acreditar experiència professional, ni comptar amb cap titulació que els permeta l’accés a la universitat com la prova d’accés a la universitat (PAU) des de Batxiller, el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior, titulació universitària o qualsevol altra titulació que permeta l’accés a la universitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia