La Generalitat Valenciana obrirà ajudes a empreses i persones treballadores autònomes de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i oci, afectades per la Covid-19.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores d’aquest pròxim dijous, 4 de febrer, i finalitzarà a les 23.59 hores del dimecres 17 de febrer de 2021.

El límit de la concessió d’aquestes ajudes directes és de 12.000 € per codi de compte de cotització, a 600 € en el cas de contractes a jornada completa i a 300 € en el cas de contractes a jornada parcial.

Aquestes ajudes estan dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Es concediran de manera directa per concórrer raons d’interés públic, econòmic i social.

Els beneficiaris i els requisits són els següents:

Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d’aquest decret, disposen d’almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l’annex.
Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen en la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l’annex.
S’exonera als beneficiaris de l’obligació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment «EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid 19». En la pàgina web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-sub-vencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

A continuació, us deixem un enllaç per a obtindre més informació sobre aquest tema: detalls de la convocatòria d’ajudes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia