El passat dia 8 d’octubre vaig presentar una queixa davant el Síndic de Greuges, la mateixa va ser admesa a tràmit i el passat 2 de Febrer em va ser notificada la Resolució sobre aquesta.

En la mateixa el Síndic de Greuges recorda a l’Ajuntament la seua obligació de recollida de fem i residus en la localitat i dona el termini d’un mes a el  Ajuntament perquè es manifeste acceptant o no, el requeriment.

Ho fa en el format que normalment utilitza el Síndic el de “recomanació”, però amb una claredat que mostra el reconeixement que després de les investigacions realitzades hi ha un clar abandó de les obligacions municipals de l’Ajuntament de Bétera en diferents àrees de la nostra localitat i entre altres a la Urbanització del Camí de Paterna.

En diverses ocasions m’he dirigit a l’Ajuntament per la falta continuada de recollida de residus, fem i podes, en diferents zones de la nostra localitat, al no obtindre una resposta de l’Ajuntament, ni una reacció positiva en la solució del problema, opte per dirigir-me al Síndic de Greuges demanant empara.

En l’esmentada resolució, el Síndic s’ha manifestat de manera contundent. Exigeix a l’Ajuntament que complisca amb la seua obligació de recollida de residus tal com estableix la llei i les ordenances municipals.

D’altra banda, cal ressaltar alguns dels paràgrafs de l’esmentada resolució entre ells:

“En aquest sentit, ha de tindre’s present que l’estat de  insalubritat dels contenidors i les zones contigües als mateixos pot afectar l’efectiu gaudi, entre altres, del dret a un habitatge digne (art. 47 de la Constitució i art. 16 del nostre Estatut d’Autonomia) o del dret a un medi ambient adequat (Art. 45 de la Constitució i art.17 del nostre Estatut d’Autonomia).

Finalment, mostrar la meua satisfacció per l’esmentada resolució i espere que per part de l’Ajuntament accepten les RECOMANACIONS que li  realitzen en aquesta.

Luis Poveda Amores En Bétera a 4 de Febrero de 2021
Imprimir article
Comenta aquesta notícia