En el Ple de febrer de 2021 de Bétera es va donar llum verda també a l’aprovació inicial de la constitució dels estatuts de la televisió digital terrestre (TDT) de la demarcació de Sagunt local 36.

En aquest punt es proposava la dació del següent acord:

  • Aprovar inicialment la constitució del consorci de la TDT de la ja mencionada demarcació, així com la cessió de l’Ajuntament de Bétera al mateix com a membre no emissor i aprovar inicialment els estatuts pertinents.
  • Sotmetre a un període d’informació pública els estatuts, per un termini de 30 dies, sent anunciat en el tauler d’anuncis d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província perquè els interessats puguen presentar al·legacions que consideren pertinents. A més a més, es trobarà penjat a la seu electrònica d’aquest ajuntament.
  • A la vista de les al·legacions presentades i introduïdes les modificacions que s’estimen pertinents, el Ple aprovarà definitivament la constitució del consorci, l’adhesió d’aquest ajuntament al mateix i als seus estatuts. A més, ordenarà la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per al seu coneixement amb la indicació dels recursos que es consideren pertinents. En cas de no presentar-se al·legacions s’entendrà definitivament aprovat el text dels estatuts, així com la constitució i adhesió del consistori al consorci.
  • Remetre l’acord d’aprovació definitiva al costat dels estatuts a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria audiovisual perquè procedisca a l’aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, després de verificar que es compleixen els requisits legals.

Abans de passar a la seua votació, la portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros va indicar que després d’analitzar l’expedient, havien notat que “el projecte d’estatut que ve hui a aprovació no forma part de l’expedient”. “El nostre vot va a ser d’abstenció per no haver pogut disposar en temps del document per poder examinar-lo i donar una resolució sobre el fons de l’assumpte”, va concloure la regidora.

Seguidament, l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío va fer un aclariment al respecte. “Sí que és de veres que falta el document dels estatus en l’expedient, però l’Ajuntament està adherit al consorci des de 2011 si no recorde mal i, el que s’ha fet a petició de la Secretaria Autonòmica, Blanca Marín, va ser una reunió amb els alcaldes que formen aquest consorci i es va demanar l’aprovació d’aquests estatuts perquè, per un canvi jurídic que havia eixit, on estaven emmarcades quedava tot com a molt dispers”, va explicar.

“Per tant, el que s’ha pretés ara amb el decret del 4/2017 és unificar aquests criteris perquè aquests estatuts estiguen recollits en el govern autonòmic segons marca la llei estatal”, va prosseguir.

“D’aquesta manera, sí que és cert que falten al document, però són estatus que ja estaven aprovats i l’únic que hem fet és intentar adequar als temps que tenim i a les noves tecnologies que Bétera en un futur puga tindre aquestes hores de televisió local que ens mereixem”, va afegir la primera edil de Bétera.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PP, Ciutadans Bétera, Mas Camarena-Torre En Conill, Compromís, Vox i les tres abstencions dels regidors del PSPV-PSOE.

A continuació, oferim el vídeo amb les intervencions sobre aquest punt:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia