El Ple del Consell va aprovar aquest passat divendres un decret d’ajudes per valor de 8 milions d’euros per a persones treballadores per compte propi o autònomes, que complisquen la condició de ser beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada a la COVID-19.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’aquestes ajudes urgents, que permeten complementar la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social.

Amb aquestes ajudes, el Consell pretén reduir els efectes negatius provocats per l’impacte de les mesures excepcionals que restringeixen la mobilitat i l’activitat econòmica, adoptades davant l’agreujament de la situació de la pandèmia

Aquest decret està dirigit a persones treballadores per compte propi i autònomes, al costat dels d’ajudes per a empreses i persones treballadores en ERTO, aprovats la setmana passada pel Ple del Consell, conformen el segon decret llei d’ajudes del Pla Resistir, l’import global del qual ascendeix a 105 milions.

Quantia de les ajudes
La quantia de l’ajuda prevista a cada persona treballadora per compte propi o autònoma ascendeix a:

a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s’ha produït durant els mesos de gener i febrer del 2021.

b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s’ha produït durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

La presentació de sol·licituds i documentació annexa s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.

En la pàgina web de la Conselleria d’Economia Sostenible consultar ací estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Finançament de les ajudes
Les ajudes contemplades en el present decret podran finançar-se amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana, procedents dels recursos addicionals REACT-EU, Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa, que s’apliquen en el marc dels Fons Estructurals.

Les actuacions es cofinançaran amb el Programa Operatiu *FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’Objectiu Específic REACT-UE 1 “Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i l’ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia