Avui la nostra atenció és per als “pescadors”, de com preparen les barques per a navegar per l’Albufera.

És com vestint, aparellant i muntant tot el que cal per a deixar-les “guapes” i a punt per a eixir, els “posen” tots els útils, “màstils”, veles, timó, ets.. Veiem com fan nucs “especials” i usen corrioles i altres de fusta (pot ser algunes heretades dels seus avantpassats).

Si observes, els nucs són tot un “coneixement” de tradició i sapiència (alguns molt pareguts als que jo he viscut i fet quan carregàvem als carros herba seca, palla, tabac, garrofes o altres materials voluminosos i de no massa pes), tot un espectacle i un “ritual” en el que s’ajuden uns a altres.

Aquests homes (que ja no solen ser pescadors) mantenen per afició, per herència i per “sentir” les arrels, la tradició, la cultura, i els antics costums el més viu que poden, per la meua part agrair-los que no “deixen caure” en l’oblit el que han sigut i fet els avantpassats per aquest país nostre.

Un bon lloc per a passar el matí o vesprada, per a disfrutar del paratge i per veure i viure unes tradicions que es perden en el temps.

Afegir que hi han cursos organitzats per l’Associació de Pescadors de Catarroja per a aprendre a navegar.

Fins a la pròxima setmana que continuarem al port de Catarroja veient les espectaculars eixides i postes de sol, a més de reflexos a l’aigua.

Text i imatges de Ximo Asensi i Alemany.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia