El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat un conjunt d’actuacions d’emergència en les infraestructures sanitàries de la Comunitat Valenciana per a adequar-les a les necessitats tant de la pandèmia com de la fase post-COVID-19.

Així ho ha assenyalat després de mantindre una reunió de treball amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a abordar la situació de les infraestructures sanitàries. A la reunió també han assistit el secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer; la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i Comissionada per a la coordinació dels subministraments enfront de la COVID-19, María José Mira; i la secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés.

El president ha destacat que aquest pla de xoc permetrà, a través de mesures com la declaració d’emergència de les obres, agilitar els procediments i accelerar els terminis de les actuacions que es consideren estratègiques, tal com s’ha fet ja amb l’hospital Clínic de València.

En aquest sentit, ha assegurat que és necessari “agilitar” les actuacions de millora que ja estaven contemplades en el Pla d’infraestructures sanitàries de la Comunitat Valenciana, perquè segons ha manifestat “la pandèmia ha constatat la necessitat de reforçar tot el sistema públic de salut, que està resistint gràcies al treball dels professionals”.

En concret, el cap del Consell s’ha referit a les actuacions de millora que han donat principi a l’Hospital Clínic de València, assegurant que “avançaran de manera substancial durant aquest any” i que permetran posar en funcionament la nova fase en el centre hospitalari a principis de 2021.

Finalment, el president de la Generalitat ha anunciat que en les pròximes setmanes es plantejarà un paquet d’actuacions per a preparar les infraestructures a la situació post-COVID-19 amb la finalitat d’atindre de manera adequada totes aquelles patologies que “desgraciadament no han pogut ser ateses amb total suficiència durant la pandèmia”.

Sanitat acorda amb el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana la desconvocatòria de vaga respecte al personal MIR en tots els serveis públics sanitaris

D’altra banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha signat un acord de desconvocatòria de vaga del personal MIR, convocada el passat 27 de juliol pel Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESMCV).

La signatura d’aquest acord suposa una sèrie de millores de les condicions laborals, formatives i retributives dels MIR i de la resta del personal laboral en formació. En aquest sentit, suposa una millora en la normativa laboral estatal i que els equipara amb el personal estatutari de la Comunitat Valenciana.

En matèria de retribucions, l’acord recull un increment retributiu en el complement de residència que suposa un total de 2 milions d’euros anuals per al personal MIR i resta de personal laboral en formació.

El citat acord també recull un compromís de revisió de la retribució de l’hora de guàrdia en la mateixa proporció que els facultatius i facultatives especialistes, així com l’abonament de les dietes en les guàrdies d’Atenció Primària.

Cal recordar que la Comunitat Valenciana es manté en el tram alt en l’aspecte retributiu en comparació amb altres comunitats autònomes.

Respecte a la formació, s’ha ampliat el nombre d’hores setmanals i anuals destinades específicament a formació.

Es limita el nombre màxim de guàrdies al mes i de caps de setmana, i s’estableix la lliurança d’un dia addicional després de la guàrdia en diumenge o festiu com a la resta de personal facultatiu.

Un altre punt a destacar és l’aplicació a aquest personal de l’I Pla d’Igualtat de la Conselleria (suposa, per exemple, el permís de l’exempció de guàrdies per conciliació familiar igual que a la resta de la plantilla).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia