La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes per a les pimes industrials dels sectors estratègics de la quarta fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 2018-2023 (PEIV). El termini de presentació de sol·licituds és des d’aquest 11 de febrer fins a l’11 de març de 2021, tots dos dies inclosos.

Aquestes ajudes estan dotades amb 42,1 milions en 2021 i van dirigides a 14 sectors, cadascun dels quals té una dotació de 2.820.000 euros.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar el dimecres la convocatòria d’ajudes per valor de 39,48 milions d’euros. La resta, fins al pressupost total previst en el Pla, es destinarà a una pròxima convocatòria d’ajudes a entitats empresarials.

L’objectiu de les ajudes convocades és donar suport als projectes d’inversió sostenible que permeten el creixement o la consolidació de les pimes industrials dels següents sectors: calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

L’ajuda consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses considerades com a subvencionables, i l’ajuda total mínima concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors.

Seran subvencionables els projectes d’inversió que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estan en producció en qualsevol punt de la *Comunitatd Valenciana en el moment de la sol·licitud.

Així mateix, seran subvencionables els projectes que comporten millores o la modernització de línies de producció en aquests establiments industrials, a excepció de la implantació d’equips d’eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica.

A més, el projecte d’inversió industrial haurà de tindre un pressupost mínim de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la producció audiovisual i la producció de videojocs, que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre l’1 de gener de 2021 i la data de justificació de la subvenció.

Les empreses sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de l’enllaç https://sede.gva.es, o accedir directament al mateix en l’apartat d’Incentius i ajudes en matèria d’indústria i I+D+I, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, través del següent enllaç: consultar ací).

Les instruccions i requisits per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció, estan disponibles (consultar ací).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia