El Ple de Bétera del mes de febrer va aprovar per unanimitat sol·licitar el “Pla Resistir“, emmarcat dins de l’Ajuda Parèntesi per a els sectors més afectats per la pandèmia.

Dins d’aquest punt es proposaven els següents acords:

-Sol·licitar l’ajuda parèntesi per als sectors més afectats per la pandèmia, a través del conegut com a “Pla Resistir“.

-Segons s’estableix en l’article 6 del decret llei, aquest Ajuntament accepta l’ajuda referenciada i el compromís d’aportar l’import corresponent al percentatge de participació, incoant si és el cas l’expedient de modificació de crèdits corresponent i de complir amb la resta d’obligacions contemplades en el present decret llei.

-Autoritzar l’alcalde per a la subscripció de quants documents es requerisquen per a la tramitació d’aquesta ajuda per a la presentació de la corporació local.

-Notificar el present acord a l’òrgan gestor del Pla Resistir, així com a Intervenció i Secretaria Municipal, perquè en prengueu coneixement i compliment.

A continuació, adjuntem les diferents intervencions sobre aquest assumpte:

 

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia