L’IVACE ha convocat les ajudes INNOVA dirigides a PIMES amb seu social o establiment de producció situades en la Comunitat Valenciana excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, que complisquen a més amb els requisits que es detallen a continuació, segons l’actuació a la qual concórreguen:

 • INNOVA PROD (PRODUCTE)
  -Epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33
  -Dues persones com a personal propi
 • INNOVA PROC (PROCÉS) / INNOVA i4.0 (TRANSFORMACIÓ DIGITAL)
  -Secció C – Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52
  -Dues persones com a personal propi
 • INNOVATeiC
  -Sense especificacions
Requisits dels projectes

 

Els projectes hauran d’iniciar-se con posterioritat a l’1 de gener de 2021, i no hauran d’haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros.
Termini d’execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d’iniciar-se amb posterioritat a el1 de gener de 2021 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2022.

Quantia de les ajudes

-Xicoteta empresa: fins al 45%
-Mitjana empresa: fins al 35%

Actuacions susceptibles de suport:

-INNOVA PROD (PRODUCTE)

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l’empresa sol·licitant. Supose una modificació significativa en les seues característiques o en l’ús a què es destina. El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l’obtenció d’un prototip.

-INNOVA PROC (PROCÉS)
Readaptació de procesos mediant l’aplicació de metodologies de millora contínua.
Posada en marxa o readaptació de processos amb criteris d’ecoeficiència.

-INNOVA i4.0 (TRANSFORMACIÓ DIGITAL)

Projectes que tinguen com a objectiu la transformació digital de les empreses beneficiàries mitjançant la integració de tecnologies digitals, de nova incorporació en el projecte o prèviament existents en l’empresa. El seu resultat haurà de ser la posada en marxa de noves solucions en algun dels següents àmbits: entre altres, virtualització, simulació de processos, sistemes de fabricació avançada…

-INNOVATeiC

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit de les tecnologies de la informació, de l’electrònica i de les comunicacions, l’aplicació de les quals puga estendre’s a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització.

 

Forma de presentacions de sol·licituds

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l’entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d’entitat.

Tota la informació es troba detallada en el següent enllaç: clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia