A Espanya, des del passat 10 de maig, 343.085 menors de 14 anys s’han contagiat de Covid19. A la Comunitat Valenciana, 62.881 menors de 19 anys.

Amb data 11 de febrer de 2021, el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, en una circular dirigida als directors dels centres educatius indicava que es procedia a “la compra centralitzada de màscares FFP2” per a tot el personal que treballa en els centres educatius”. D’aquesta circular s’exclou a l’alumnat.

El 18 de novembre de 2020, el Ministeri de Sanitat va emetre un document tècnic titulat “Avaluació del Risc de Transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de Prevenció i Recomanacions”, on es considerava que el SARS-CoV-2 es transmetia mitjançant aerosols que contenen virus viables generats per la persona infectada, especialment en espais tancats i mal ventilats.

A causa de la greu situació epidemiològica actual i a l’aparició de noves variants de SARS-CoV-2 amb més contagiositat, es fa necessari que per part de l’administració educativa es dote també a l’alumnat de màscares *ffp2 per a evitar l’excessiva despesa a les famílies. La ràpida propagació de la nova variant britànica sembla que es frena amb l’ús d’aquestes màscares més
professionals.

A l’aula, el risc de contagi del personal docent és igual al de l’alumnat. Per això, si la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dota de màscares FFP2 als docents, haurien de fer-ho també als alumnes, i no deixar a càrrec de les famílies aqueixa excessiva despesa mensual, que pot suposar entre a 60 i 100 euros. La Conselleria que dirigeix el Conseller Marzá exigeix la presencialitat obligatòria a l’alumnat i no accepta les demandes de les famílies de lliure elecció educativa, però dota de mascarete FFP2 als docents i discrimina els alumnes, la qual cosa és totalment injust, ja que no totes les famílies poden assumir aqueixa elevada despesa.

Des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana, s’exigeix al Conseller Vicent Marzá que pose en marxa amb caràcter immediat els mecanismes necessaris per a la distribució de màscares FFP2 als alumnes dels centres educatius.

València, 20 de febrer de 2021. Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia