(EFE) La bretxa salarial anual entre homes i dones se situa en el 21,61% en la Comunitat Valenciana. No obstant això, entre 2015 i 2018 s’ha reduït en més de quatre punts, el doble que la mitjana espanyola.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi “Desigualtat, bretxa salarial i de gènere en la Comunitat Valenciana 2006-2018. Impacte de la COVID-19” realitzat per la Direcció General d’Economia Sostenible de la Conselleria d’Economia per a analitzar en profunditat la bretxa salarial de gènere i la desigualtat en el repartiment dels salaris.

La bretxa salarial anual està fortament condicionada per la diferent incidència de la jornada parcial en dones i homes, i s’incrementa en funció de l’edat, a partir dels 50 anys (de 50 a 59 anys és del 26,19%).

Respecte al nivell d’estudis aconseguit, a excepció del grup de treballadores diplomades i llicenciades/graduades, tots els nivells inferiors de formació (FP, Secundària, Primària i no Primària) mostren una bretxa salarial superior al 21,61%.

Des del punt de vista de les condicions laborals superen el 21,61% de bretxa salarial anual els llocs de treball no qualificat (34,68%) i els serveis de salut (31,34%).

Les dones amb llocs de responsabilitat cobren un 13,41% menys que els homes amb responsabilitat, mentre que les dones que no ocupen aqueixos càrrecs cobren un 19,09% menys, i també destaca negativament la bretxa entre homes i dones amb una antiguitat menor als dos anys en l’empresa (27,26%).

La dada positiva és que s’ha reduït significativament la bretxa en els contractes de jornada completa fins a situar-se en el 8,24%, i la de temps parcial (7,59%).

Per sectors, la bretxa salarial és major en aquells amb major percentatge de dones a temps parcial, concretament en les activitats administratives (bretxa salarial del 35,35%); en les empreses dedicades a activitats professionals, científiques o tècniques és del 27,76%; i en el sector industrial, comerç, transport, informació i comunicació, i en les activitats financeres supera el 20%.

Quant a la grandària de les empreses, continua apreciant-se una major diferència salarial anual en les micro i petites empreses (26,59%), mentre que en les mitjanes és del 20,09% i en les grans del 19,44%.

Segons la titularitat pública o privada, la bretxa en el sector públic se situa en el 11,40%, i en el sector privat s’eleva fins al 26,26%.

L’informe s’ha realitzat a partir de les microdades recol·lectades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) relatius a les Enquestes d’Estructura Salarial corresponents a les quatre últimes onades quadriennals (anys 2006, 2010, 2014 i 2018) i inclou un apartat on s’estudia l’impacte de la pandèmia en la bretxa i les desigualtats salarials.

Segons l’Enquesta de Població Activa, durant 2020 la taxa d’atur s’ha incrementat dos punts fins a situar-se en el 16,4%, amb un increment en la taxa d’atur femenina lleugerament superior i una taxa de temporalitat femenina en el 27%, mentre que en termes globals aquesta taxa s’ha reduït del 26,8% fins al 25%.

La taxa de parcialitat en les dones es va situar en 2020 en el 27,4%, que contrasta amb el 8,75% en els homes. Per motius de cures, el percentatge de jornada parcial en dones és del 20%, enfront del 4% en homes.

A més, l’ocupació parcial involuntària respecte al total d’ocupació parcial en la Comunitat Valenciana se situa entorn del 50%.

En aquest sentit, l’estudi destaca que són necessàries polítiques públiques que contribuïsquen a l’efectiva igualtat en les tasques de cures i domèstiques, i canvis en l’organització i disseny del treball en les empreses.

L’informe també apunta al fet que l’increment del salari mínim pot ser un instrument eficaç en la contribució a la reducció de la bretxa salarial de gènere, segons recomana la OIT, ja que les dones es troben entre les persones treballadores pitjor pagades.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia