La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha llançat una nova convocatòria d’ajudes de 1,8 milions d’euros per a donar suport a plans d’industrialització sostenible desenvolupats per les associacions empresarials sectorials i agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Valenciana. L’entitat podrà buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de la seu electrònica
(consultar ací), o accedir directament al mateix en l’apartat d’Incentius i ajudes en matèria d’indústria i I+D+i, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, través del següent enllaç: consultar ací.

Cal recordar que aquesta convocatòria d’ajudes complementa a la publicada el passat 10 de febrer, que comptava amb un pressupost de 42,1 milions d’euros per a les pimes industrials de la quarta fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV 2018-2023).

Aquestes subvencions, que s’han publicat aquest dimarts en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, (DOGV), també formen part de la quarta fase d’implantació del PEIV 2018-2023.

Així, estan destinades a les associacions empresarials del sector calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta – moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.

Tal com recull l’ordre del DOGV, cadascun d’aquests sectors comptarà amb una dotació pressupostària de 106.000 euros per a subvencionar actuacions que s’emmarquen en alguna de les tipologies prioritzades en el PEIV entre les quals es troben la Innovació (millora de la gestió de la innovació, reconversió de processos productius, transferència de coneixement i vigilància tecnològica); la Indústria 4.0 (transformació digital) i la Internacionalització i Cadena de Valor (promoció exterior, prospecció de mercats globals, màrqueting digital, economia circular, ‘green deal’ i Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Així mateix, contempla les accions de Formació i Talent (FP Industrial, formació en centres de treball i FP Dual, bases de dades de professionals formats i accions formatives) i Cooperació (consorcis de cooperació, i col·laboració entre empreses).

El pressupost mínim subvencionable del pla d’actuació serà de 10.000 euros, IVA exclòs. L’ajuda consistirà en una subvenció del 90% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables.

El termini per a presentar de les sol·licituds començarà el pròxim 26 de febrer i finalitzarà el 26 de març de 2021, tots dos dies inclosos.

La presentació es realitzarà obligatòriament a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. Les entitats sol·licitants trobaran les instruccions per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció en la web (consultar ací), en l’enllaç ‘Instruccions’.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia