Com cada primer dilluns de mes, Bétera celebrarà hui el seu Ple Ordinari de març. Serà a les 18.00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament (Castell de Bétera).

A continuació, adjuntem l’ordre del dia. El Ple es podrà veure en diferit en el YouTube municipal i nosaltres també oferirem informació al respecte.

1.RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3 de 2021, de la sessió celebrada l’1 de febrer pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 1 a la 176) dictades del 31 de desembre de 2020 al 29 de gener de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades entre el 13 de gener i el 9 de febrer de 2021 (de la 3 a la 6 de 2021).
5. HISENDA.- Dació de compte al Ple d’Informe 22/2021, de Tresoreria sobre compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010. Període de referència: del 01/10/2020 al 31/12/2020. Expte 15-2021.
6. HISENDA.- Dació de compte al Ple d’informe 23/2021, de Tresoreria sobre el període mitjà de pagament de les entitats locals, recollit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol. Període de referència: del 01/10/2020 al 31/12/2020. Expte 16-2021.
7. TERRITORI.- Aprovació de l’expedient per a contractar, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, el servei de manteniment integral de les zones verdes, sòls dotacionals, parcel·les patrimonials i dels elements d’equipament continguts en els mateixos del municipi de Bétera  (exp. ca 13-2020).

ASSUMPTES FORA DE DESPATX
8. PROPOSICIONS.
– Proposició dels grups polítics que integren la FVMP amb motiu del 8M
9. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia