A partir de les 00.00 hores d’aquest dilluns, 1 de març, han entrar en vigor les noves mesures establides per la Generalitat Valenciana. De moment, aquestes romandran vigents durant 14 dies, concretament fins el 14 de març a les 23.59 hores. Las medidas completas se pueden consultar en el DOGV: clic ací.

A continuació, repassem les principals mesures:

-MESURES RELATIVES A l’ÚS DE MÀSCARES

 • Obligatori persones de 6 anys d’ara en avant
 • No serà exigible:
 1. Exercici d’esport individual a l’aire lliure.
 2. Activitats infantils i juvenils d’oci en grups de convivència.
 3. Suposats de força major o situació de necessitat.
 4. Persones amb dificultat respiratòria.

-MESURES RELATIVES Al TANCAMENT PREVENTIU I SUSPENSIÓ CAUTELAR D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I ESPAIS I OBERTURA DE TERRASSES A l’aire lliure.

TANCAMENT PREVENTIU I SUSPENSIÓ CAUTELAR D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I ESPAIS:

 • Centres recreatius de majors i de joves i centres d’activitats festeres tradicionals.
 • Interiors d’activitats d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment, llevat que es preste servei de recollida o enviament a domicili.
 • Els establiments dedicats a activitats recreatives i d’atzar, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons ciber.

EXCLOSOS:

 • Aquells que presten un servei essencial o no substituïble, (en aquests barra no i màx. 1/3 aforament):
 1. Hostaleria d’hospitals i clíniques, per a professionals, acompanyants i familiars de pacients.
 2. Hostaleria en serveis hostalers i allotjaments turístics, per a clientela.
 3. Hostaleria en centres educatius, per a personal docent i no docent i alumnat del centre, i centres residencials.
 4. Hostaleria en àrees de servei de vies de comunicació o llocs pròxims a carreteres.
 5. Les activitats de restauració a domicili o recollida de *comidad/beguda, es podrà dur a terme durant l’horari habitual de l’establiment.

PERMET OBERTURA DE TERRASSES A l’aire lliure EN ACTIVITAT HOSTALERIA I RESTAURACIÓ, BARS, CAFETERIES, RESTAURANTS I ESTABLIMENTS D’OCI I ENTRETENIMENT:

 • Aforament màx. 75%.
 • Què és Terrassa a l’aire lliure? Tot espai no cobert o cobert per màx. 2 parets.
 • Màxim 4 persones per taula.
 • Horari de tancament terrassa a les 18.00 hores.
 • Distàncies entre taules de 1,5 metres.
 • Consum assegut.
 • Mascaretes quan no es consumisca.
 • Aforament visible.
 • Solament entrada en interior per a anar al bany i una única persona, excepte causes justificades d’acompanyament.
 • No es permet a les terrasses; ús de barra, servei self service, fumar, jocs d’atzar, discoteca, ball, *karaoke, ni actuacions.

NO ES PERMETEN ESDEVENIMENTS O ACTIVITATS AMB CONCENTRACIÓ DE PERSONES.

MESURES RELATIVES A LOCALS COMERCIALS

 • Els establiments i locals comercials, i serveis professionals, tindran un aforament màx. 50% del total.
 • Aquests establiments que posseïsquen aparcaments o espais a l’estacionament de vehicles, reduiran la capacitat al 50%.
 • En els locals comercials i superfícies comercials on l’activitat siga la venda de productes i articles, no es podrà vendre a partir de les 20.00 hores, excepte productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, farmacèuics, sanitaris, òptiques, ortopèdics, perruqueria i aliments per a animals, únicament venda d’aquests productes.
 • Aforament visible.
 • No inclosos els establiments amb prestació de serveis professionals i formació no reglada.

MESURES RELATIVES A PARCS I ZONES D’ESPLAI LLIURE.

 • Els parcs, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts des de les 6.00 a les 22.00.
 • Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene.

MESURES APLICABLES A l’ACTIVITAT FÍSICA, L’ESPORT, LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS.

Activitat física i esportiva de caràcter general.

 • Es permet activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
 • La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitat individual, a l’aire lliure o en instal·lacions obertes, practicada per lliure o per professionals, podrà realitzar-se per màxim de 4 persones.
 • En l’activitat esportiva a l’aire lliure o instal·lacions obertes, amb distància de seguretat no serà necessari l’ús de màscara.

Activitat física i esportiva de la població en edat escolar infantil i Primària fora de la jornada escolar.

Activitats de grup i entrenaments esportius.

 • Podrà participar en activitats grupals i entrenaments amb un màx. de 4 persones.
 • Les activitats esportives grupals es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups, i sempre a l’aire lliure o en instal·lacions obertes.
 • Les activitats esportives es realitzaran sense públic. Els acompanyants no podran romandre en les instal·lacions i evitaran romandre als voltants.
 • Les activitats físiques i la pràctica esportiva en hores lectives, extraescolars o complementàries a la jornada escolar compliran amb els protocols vigents per a ells.

Participació en competicions esportives.

 • No es permet la participació de persones escolaritzades en infantil i primària en esdeveniments esportius i en competicions esportives, excepte les *

Entrenaments de l’esport Federat, Campionats d’Esport Universitari, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de l’Educació Secundària.

 • Les persones esportistes en aquests campionats, podran reiniciar els entrenaments amb les limitacions.
 • Grups estables i sempre a l’aire lliure o en instal·lacions obertes.
 • Sense públic. Els acompanyants no podran romandre en les instal·lacions i evitar romandre als voltants.

Competicions esportives. *

 • Continuen suspeses totes la competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les següents:
 1. D’àmbit autonòmic.
 2. Oficials federatives amb dret d’ascens a campionats nacionals.
 3. Oficials federatives imprescindibles per a classificació oficial d’àmbit estatal.
 4. Competició professional de “pilota valenciana” masculina i femenina.
 5. Competicions oficials d’àmbit professional i no professional nacional i internacional

Instal·lacions esportives

 • En les instal·lacions esportives es podrà dur a terme l’activitat física i esportiva establida fins ara, complint amb les condicions establides.
 • Continuaran tancades, per a ús de la població en general ,instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada.
 • Els esportistes que hagen d’accedir a les instal·lacions tancades per a competir o entrenar hauran de disposar d’un certificat de la Federació.
 • L’aforament d’1 persona per cada 2,25 m² de superfície útil.
 • Les persones o entitats titulars seran les responsables d’establir les mesures necessàries per a garantir les mesures establides.
 • S’haurà d’establir un sistema d’accés que evite acumulacions i un sistema de torns.
 • Es tindrà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim 2 vegades cada dia.
 • No aquesta permés l’ús de vestuaris i de dutxes.
 • Excepcionalment les competicions * podran utilitzar els vestuaris i dutxes, complint amb les mesures de seguretat.
 • Es considera instal·lació esportiva, l’espai obert esportiu no cobert, o estant cobert aquesta envoltat per un màx. de 3 parets o murs.

Esdeveniments esportius

 • No es permet la celebració d’esdeveniments esportius amb excepció dels establits en *.
 • En les competicions esportives en instal·lacions esportives o a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones de manera simultània.

-LIMITACIÓ DE PERMANÈNCIA DE GRUPS I LIMITACIÓ DE MOBILITAT
LIMITACIÓ DE PERMANÈNCIA DE GRUPS

 • Espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de quatre persones, llevat que es tracte de persones convivents.
 • En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència.
 • S’exceptuen de les limitacions anteriors:
  -Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures.
  -La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents.
  -L’acolliment familiar de persones menors.
  -La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
  -Les persones que viuen soles, es podran incorporar a una altra única unitat de convivència.
  -Les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents.
  -La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 50% del seu aforament.

LIMITACIONS DE MOBILITAT

 • Es limita l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats que es produïsquen per algun dels següents motius:
  -Assistència a centres sanitaris
  -Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  -Assistència a centres educatius.
  -Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  -Assistència i cura de persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  -Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de carburant.
  -Actuacions urgents davant òrgans públics, judicials o notarials.
  -Renovacions de permisos i documentació oficial.
  -Exàmens o proves oficials.
  -Desplaçaments d’esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres, per a realitzar activitats esportives federades de competició oficial.
  -Força major o situació de necessitat.
  -Una altra activitat d’anàloga naturalesa.
 • Llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, llevat que es tinga de realitzar alguna de les següents activitats:
  -Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat
  -Assistència a centres sanitaris.
  -Assistència a centres veterinaris.
  -Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  -Retorn al lloc de residència després de realitzar alguna de les previstes.
  -Assistència i cura de menors, majors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.
  -Activitats de cinegètica.
  -Força major o situació de necessitat.
  -Una altra activitat de naturalesa anàloga.
  -Proveïment de carburant carburant per a realitzar les anteriors.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia