Davant l’escrit de contestació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana emet el següent,
A la fi de juliol de 2020, a causa de la situació de pandèmia i a la incertesa del nou curs escolar, un grup de famílies creem la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana per a establir vincles que ens permeteren avançar units davant qualsevol mena de contingència educativa. Ens vam donar un Manifest per a aqueix principi de lliure elecció educativa, perquè som mares i pares i per a nosaltres el bé més preuat són els nostres fills.

En aqueix Manifest, afirmem la ferma decisió d’exigir a les autoritats educatives que les famílies puguen triar lliurement sobre la modalitat d’ensenyament telemàtic o presencial per als nostres fills. No renunciem a cap dels drets que com a alumnes, als nostres fills els assisteixen en el seu centre de referència perquè entenem que totes dues modalitats d’ensenyament impliquen una necessària escolarització.

Des d’aqueixa data sempre s’ha intentat, per tots els mitjans al nostre abast, contactar amb les autoritats educatives per a fer-los arribar les nostres justes pretensions. S’han entregat més de 8.000 signatures demanant llibertat d’elecció educativa i altres 500 exigint filtres HEPA per a les aules valencianes, s’han fet múltiples comunicats a premsa denunciant la situació de les aules valencianes i demanant audiència amb el Conseller Marzá. S’han entregat, a l’atenció de la Consellera Barceló i del Conseller Marzá, diversos estudis per a millorar la qualitat sanitària i educativa a les aules valencianes. S’ha tramitat Queixa al Sindic de Greuges exigint contestació als nostres escrits.

I no ha sigut fins al dia 25 de febrer de 2021, prop de 6 mesos després de la nostra primera petició, quan la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional s’ha dignat a contestar.

En aquests 6 mesos el panorama educatiu ha canviat, el sofriment i la incertesa per l’augment de casos d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2, en els centres educatius, ha fet mossa en milers de famílies valencianes. Molts pares ens han escrit i anomenat, angoixats per la presumpta obertura d’expedients d’absentisme escolar i pel que han considerat amenaces d’uns certs educadors que no mereixen tal nom.

Però aquests 6 mesos d’abandó i falta de resposta ens ha fet més fortes, segurs que ho demanem és el més just per a les nostres famílies i per a la societat en general. Exigir lliure elecció educativa en temps de pandèmia no és una quimera, sinó una cosa necessària en els temps que corren.

En poder triar lliurement la modalitat d’ensenyament, els alumnes que estudiaren en la modalitat telemàtica farien que baixara les ràtios en classe, i l’entorn per als alumnes les famílies dels quals optaren per la via presencial seria més adequat i saludable. A l’haver menys alumnes a l’aula es mitigaria (en la mesura del possible) la infecció, perquè recordem que les aules no són un entorn segur, i la transmissió del virus per aerosols és ja evidència científica.

Diu la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional que és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública qui té la competència d’indicar el “tancament o aïllament temporal de l’alumnat i professorat, aules o en el seu cas, centres”. Les decisions de la citada Conselleria ens ofereixen molt poca credibilitat, quan hem tingut xifres d’incidència acumulada de més de 1.500 casos per cada 100.000; amb aqueixes dades països del nostre entorn van tancar les aules.

Per rangs d’edat, la població valenciana menor de 9 anys i la compresa entre 9 i 19 anys han sigut les més afectades per la infecció produïda per coronavirus SARS-CoV-2. És la població majoritària en edat escolar, són indicadors que posen en dubte la teoria mil vegades repetida de la seguretat a les aules.

A Espanya, des del passat 10 de maig, 343.085 menors de 14 anys s’han contagiat de *Covid- 19. A la Comunitat Valenciana, 70.339 menors de 19 anys i parlen de “evolució de la pandèmia” quan des de fa mesos la nostra Plataforma porta denunciant les altíssimes i desmesurades taxes de contagi en els centres educatius, sempre sense resposta. 343.085 menors de 19 anys infectats per una malaltia greu de la qual encara desconeixem les seues seqüeles futures.

Els menors d’edat, dins del centre educatiu, són responsabilitat del propi centre, és a dir de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, des del moment en què travessen la porta del col·legi, fins que són retornats als seus pares, tal com estableix l’article 1903 del Codi Civil.

La Llei 59/2014, de 29 de desembre, en l’apartat 2, estableix la coordinació entre les administracions públiques en matèria d’educació i sanitat, en matèria d’educació dels xiquets.

Ningú, ni l’autoritat educativa, ni l’autoritat sanitària, poden assegurar a les famílies que l’entorn escolar és un lloc segur i lliure per als nostres fills de la infecció produïda per Coronavirus SARS-CoV-2.

En la part final de l’escrit, la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional parla de millores a les aules amb l’objectiu de garantir “que els centres educatius siguen espais segurs”. Recordem al Secretari Autonòmic que la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana va demanar fa 6 mesos, encara sense resposta, filtres *HEPA per a les 47.000 aules de la
Comunitat Valenciana i no sols 8.000 com ha fet el seu departament.

Amb data 11 de febrer de 2021, el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, en una circular dirigida als directors dels centres educatius indicava que es procedia a “la compra centralitzada de màscares FFP2” per a tot el personal que treballa en els centres educatius”. D’aquesta circular s’exclou a l’alumnat.

El passat 20 de febrer de 2021, des de la Plataforma es va preparar un Comunicat on entre altres consideracions es deia que “A l’aula, el risc de contagi del personal docent és igual al de l’alumnat. Per això, si la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dota de màscares FFP2 als docents, haurien de fer-ho també als alumnes, i no deixar a càrrec de les famílies aqueixa excessiva despesa, que pot suposar entre 60 i 100 euros mensuals. La Conselleria que dirigeix el Conseller *Marzá exigeix la presencialitat obligatòria a l’alumnat i no accepta les demandes de les famílies de lliure elecció educativa, però dota de màscares *ffp2 als docents i discrimina els alumnes, la qual cosa és totalment injust, ja que no totes les famílies poden assumir aqueixa elevada despesa. Des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana, s’exigeix al Conseller Vicent *Marzá que pose en marxa amb caràcter immediat els mecanismes necessaris per a la distribució de màscares FFP2 a l’alumnat dels centres educatius”.

Aquesta Comunicació segueix sense resposta. Finalment la Secretaria Autonòmica ens recorda que “els col·legis i instituts són centres de detecció i no de contagi de Covid-19”, teoria repetida com un mantra per tota l’administració educativa i sanitària.
Obliden que fa poc més d’un mes, a data 22 de gener, 674 eren les aules afectades per Coronavirus SARS-CoV-2. La Incidència Acumulada a la Comunitat Valenciana a 14 dies era de 1.440, superior a *Wuhan a la Xina o Itàlia en el seu moment. De fet els casos diaris en la Comunitat superaven quasi als de tota Itàlia, la Comunitat Valenciana amb 9.579, Itàlia va registrar
10.593 nous contagis de coronavirus i 541 morts en les últimes vint-i-quatre hores, però els centres educatius valencians seguien oberts llavors i continuen oberts hui.

Des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana continuarem exigint el que creem just, que les famílies en període de pandèmia puguen triar en llibertat.

Continuarem demanant seguretat a les aules per a les famílies que porten als seus fills als centres educatius. Continuarem ajudant i assessorant les famílies que per motius mèdics i/o per por insuperable han decidit, fent ús de la seua pàtria potestat, salvaguardar la salut dels seus fills no portant-los presencialment a l’aula.

Perquè és el nostre Dret. Perquè són els nostres fills.

Valencia, 3 de marzo de 2021. Plataforma Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia