El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha obert en la seua pàgina web el termini de sol·licituds de la nova convocatòria per a les proves d’acreditació de les Competències Clau. El període d’inscripció acaba el 8 d’abril i la data prevista per a la celebració de les proves és l’11 de juny de 2021. Tota la informació sobre el procés d’inscripció i els documents de sol·licitud estan disponibles en la pàgina web de Laboraconsultar ací.

L’aprovació d’aquestes proves possibilita que les persones que no compleixen els requisits previs exigits per a poder realitzar cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 puguen accedir a ells.

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració Laboral. S’ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació. Per a presentar-se a aquestes proves cal tindre, almenys, 16 anys.

En superar aquestes proves s’acredita que la persona examinada posseeix les Competències Clau en Matemàtiques, Llengua Castellana i, en el seu cas, Valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat. A més, les persones aprovades podran optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s’impartisquen en els centres Labora Formació, relatives a Certificats de Professionalitat.

Quatre proves

Es tracta de quatre proves per a les competències corresponents al nivell 2 dels Certificats de Professionalitat i quatre proves per al nivell 3: una prova de Valencià, una prova de Llengua castellana, una prova de llengua estrangera (Inglés) i una prova de Matemàtiques.

Cada persona pot presentar-se a les proves que desitge. L’acreditació de les Competències Clau és independent. La prova d’Inglés ha d’aprovar-se en el cas que el curs Certificat de Professionalitat desitjat incloga mòduls en aqueix idioma. La prova de Valencià ha de superar-se quan el curs s’impartisca en aquesta llengua.

En la web de Labora poden trobar-se les proves de Competències Clau de convocatòries anteriors.

Procés d’inscripció

La sol·licitud es pot realitzar de manera presencial o de manera telemàtica. La inscripció presencial consisteix a emplenar la sol·licitud i presentar-la en qualsevol Espai Labora o Labora Formació amb cita prèvia, on el personal li dona registre d’entrada. També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a inscriure’s telemàticament, és necessari tindre accés a PuntLabora o bé signatura electrònica de la ACCV. Una vegada realitzada la inscripció telemàtica, s’obté un document en el qual figura el codi i la data del registre realitzat. Finalitzat el termini d’inscripció en les proves, en la web de Labora es publicaran els llistats provisionals i definitius de persones admeses i excloses.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia