El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat en Les Corts que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, posarà en marxa un pla especial que preveu mobilitzar 20 milions d’euros i beneficiar a 2.000 dones.

El responsable de la Generalitat ha precisat que el pla específic per a afavorir l’ocupació femenina, en el qual es troba treballant ja Labora, anirà dirigit a superar les bretxes que afavoreixen la desigualtat tant en l’àmbit privat com el públic.

En concret, en el sector privat, es finançarà la contractació de dones amb una doble finalitat. En primer lloc, s’incentivarà l’accés de les dones a aquells sectors en els quals està infrarepresentada, com succeeix amb els vinculats, per exemple, a les enginyeries. En el cas de dones que no compten amb la qualificació, s’impulsarà un programa de formació dual que els brindarà una oportunitat d’ocupació a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge, més un certificat de professionalitat.

En segon lloc, es busca promoure l’accés a llocs intermedis o de direcció en totes les empreses, i especialment en les pertanyents a sectors tradicionalment feminitzats, però en els quals els càrrecs de responsabilitat continuen estant ocupats per homes.

Quant al sector públic, s’actuarà, almenys, a través de dues línies estratègiques. Una d’elles és la incorporació de dones parades de llarga duració, però amb perfil qualificat, per a facilitar la seua reconnexió amb el mercat laboral. L’altra consisteix programes mixtos d’ocupació i formació per a dones sense qualificació que els atorgue un certificat de professionalitat.

El Consell vol comptar, per al desenvolupament d’aquest pla d’ocupació, amb l’esforç comú de totes les administracions, inclosos els ajuntaments i les diputacions, a fi de combatre la inèrcies del mercat laboral que suposen un fre per a la igualtat.

Ximo Puig ha subratllat que aquest Consell “ha convertit la igualtat entre homes i dones en un objectiu prioritari que impregna tota l’acció de l’Executiu”.

En matèria laboral, des de 2015 s’han desenvolupat polítiques d’ocupació que, de manera transversal, han prevalgut l’accés de les dones a les accions de formació, les ajudes a la contractació i el foment de l’autoocupació. Igualment, el Consell ha posat en marxa accions concretes per a dones autònomes embarassades i plans específics per a dones víctimes de violència de gènere.

Segons ha recordat, aquestes polítiques han contribuït al fet que, des de juliol de 2015, un total de 81.100 dones hagen accedit a un lloc de treball, el 49% de totes les ocupacions creades en la Comunitat Valenciana. De fet, la taxa d’atur femení va passar del 23,9% en el segon trimestre de 2015 al 16,1% en el primer trimestre de 2020, abans que aflorara l’impacte de la pandèmia en l’EPA.

No obstant això, com ha apuntat Puig, la crisi de la COVID-19 va invertir la tendència positiva que s’estava registrant, però, fins i tot amb això, la taxa d’atur femení, del 18,3%, representa una reducció de 5,6 punts en quasi sis anys.

El president ha recordat a més que el Fons d’Emergència per a atendre les Víctimes de la Violència de Gènere ha millorat les ajudes que es presten per a: necessitats bàsiques, de 200 euros amb el Govern anterior a 2015 a 2.850 euros en l’actualitat; allotjament, de 2.000 a 3.800 euros; desplaçament, de 500 a 950 euros, i seguretat/protecció, de 2.000 a 2.850 euros.

Però a més, les indemnitzacions a les víctimes, ara equiparades aas víctimes del terrorisme, han passat: en cas de mort, de 6.000 euros en 2015 a 75.000 euros; en cas de gran invalidesa, de zero a 150.000 euros; en cas d’incapacitat permanent absoluta, de zero a 54.000 euros, i, si l’agressor no és la parella, de zero euros en 2015 a 26.460 euros

Així mateix, s’ha multiplicat per cinc la xarxa d’agents d’igualtat, s’ha augmentat el nombre de Centres Dona 24 Hores, la qual cosa ha permés passar dels 4 existents en 2015 a 10, i s’ha creat l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, situada a la Ciutat de la Justícia de València i que s’ampliarà enguany a Castelló i a Alacant.

El president ha recordat a més que el Fons d’Emergència per a atendre les Víctimes de la Violència de Gènere ha millorat les ajudes que es presten per a: necessitats bàsiques, de 200 euros amb el Govern anterior a 2015 a 2.850 euros en l’actualitat; allotjament, de 2.000 a 3.800 euros; desplaçament, de 500 a 950 euros, i seguretat/protecció, de 2.000 a 2.850 euros.

Però a més, les indemnitzacions a les víctimes, ara equiparades aas víctimes del terrorisme, han passat: en cas de mort, de 6.000 euros en 2015 a 75.000 euros; en cas de gran invalidesa, de zero a 150.000 euros; en cas d’incapacitat permanent absoluta, de zero a 54.000 euros, i, si l’agressor no és la parella, de zero euros en 2015 a 26.460 euros

Així mateix, s’ha multiplicat per cinc la xarxa d’agents d’igualtat, s’ha augmentat el nombre de Centres Dona 24 Hores, la qual cosa ha permés passar dels 4 existents en 2015 a 10, i s’ha creat l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, situada a la Ciutat de la Justícia de València i que s’ampliarà enguany a Castelló i a Alacant.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia