La Conselleria de Sanitat ha actualitzat les mesures de protecció enfront del coronavirus en centres educatius. Al seu torn, insisteix en la importància de ventilar correctament els espais educatius i aconsella que les activitats de promoció de salut i prevenció de malaltia siguen per videoconferència.

Segons informa la Generalitat en un comunicat, Sanitat ha actualitzat el protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris amb les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat i altres novetats normatives.

L’adaptació del protocol destaca i detalla com ventilar de manera correcta els espais educatius, i també explica de manera detallada com procedir amb l’alumnat i professorat que té patologies cròniques.

A més, s’explicita que en el cas que un menor no puga usar màscara per alguna de les exempcions previstes, s’intensificaran la resta de les mesures de prevenció “sense que aquesta situació puga interferir en el seu dret a una educació presencial”.

El document abunda així mateix en l’ús correcte de les màscares a partir dels 6 anys i les recomana entre 3 i 6 anys.

També s’inclou com a novetat l’ús de màscares quirúrgiques o FFP2 en el professorat quan atenga alumnat que no use màscara (0-3 anys) o amb necessitats especials, també quan acompanye a alumnat amb símptomes sospitosos.

En relació amb l’activitat física i esportiva fora de la jornada escolar, el nou protocol s’adequa a la resolució de 25 de febrer de 2021.

Així, permet participar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones esportistes, en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’activitat o d’entrenament, sempre a l’aire lliure o en instal·lacions obertes.

Així mateix, possibilita “realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que preserven la distància de seguretat entre els esportistes participants”.

S’incideix, així mateix, en què les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.

A més, es recomana la paralització de les activitats presencials que es realitzen en els centres escolars relacionades amb activitats de planificació d’activitats de promoció de salut i prevenció de malaltia.

Aquestes activitats es desenvolupen en el marc de la cartera d’educació per a la salut que comprenen l’etapa escolar, excepte les quals es realitzen per videoconferència o directament pel professorat.

L’objectiu de totes aquestes mesures és que els entorns escolars continuen sent saludables i assegurances també en pandèmia, *segúnl as fonts, que indiquen que es tracta d’espais que solen registrar una proporció molt baixa de casos respecte al total de contagis confirmats.

És més, afigen les fonts, la detecció de casos de COVID-19 en l’àmbit escolar no sempre indica la presència de transmissió a l’escola, sinó que sol ser conseqüència de l’augment de la transmissió comunitària que es reflecteix en l’augment de casos en el centre educatiu.

A més, la infància sol presentar quadres clínics lleus o moderats, conclouen en l’estudi.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia