Després de diversos escrits de queixa que he presentat com a veí de la zona, per la mala gestió de l’Ajuntament de Bétera respecte de la recollida de residus i estris a la urbanització Camí Paterna, el Síndic de Greuges a la vista de les múltiples fotografies i evidències que he anat presentant, va adoptar el passat 2 de febrer la següent resolució:

“RECOMANAR a l’Ajuntament de Bétera que adopte quantes mesures resulten precises per a garantir, tant el compliment de les normes per al depòsit de restes de poda per part dels ciutadans com la recollida efectiva de les restes de poda, jardineria i estris, en la forma estipulada en l’Ordenança Municipal sobre Recollida de Residus”. Al seu torn, en el mateix escrit, el Síndic de Greuges advertia a l’Ajuntament que esperava en el termini màxim d’un mes una contestació del govern que dirigeix Elia Verdevío sobre si acceptava o no la recomanació, indicant-li que de no fer-ho hauria d’explicar el perquè.

Passat el termini atorgat, l’Ajuntament no ha tingut més remei que atendre la recomanació. Ara bé, “a contracor”, ja que contesta al Síndic el següent:

S’accepten les recomanacions proporcionades pel Síndic de Greuges i d’aquesta manera garantir tant el compliment com una eficient recollida dels residus conforme indica l’Ordenança Municipal reguladora de la Recollida de Residus”. A això afig: “No obstant això, ja el va informar el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bétera, sobre l’horari i les condicions en les quals s’havia de depositar els residus en els contenidors, segons recull l’ordenança reguladora de Residus”

Des de l’Associació de veïns, de la qual forme part de la seua junta Directiva, continuarem reclamant i denunciant quants incompliments es donen en aquest aspecte, ja que l’incompliment de les obligacions municipals fins al moment han  sigut continuades com el mateix Síndic de Greuges en el seu requeriment a l’Ajuntament va reconéixer. “En aquest sentit, cal destacar que, a la vista de les fotografies remeses per l’interessat sobre l’estat dels contenidors de neteja, s’aprecia la presència de nombroses bosses i altres restes vegetals situades fora dels contenidors juntament amb aquests”.

En definitiva, des de l’Associació de veïns/as, estarem atents al compliment del promés.

 

Luis Poveda Amores, en Bétera a 26 de març de 2021
Imprimir article
Comenta aquesta notícia