S’ha obert el termini per a la presentació justificativa de les ajudes econòmiques per a Autònoms, Micro Pimes i Pimes concedides.

El termini serà de 3 mesos a comptar des del 24 de març, data de la resolució de concessió d’aquestes ajudes.

La documentació a aportar es troba detallada en l’article 14 de les pròpies bases. Aquesta documentació també està disponible en el següent enllaç del Portal de Transparència: https://betera.transparencialocal.gob.es/es_es/categoria/economica/subve…

La documentació a presentar per les persones interessades és la següent:

•          Instància Justificativa (model normalitzat)

•          Memòria Justificativa (model normalitzat)

•          Relació de factures justificatives (model normalitzat) i justificant de pagament d’aquestes.

•          Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

•          Model 390 de resum anual de l’IVA de 2019

•          Model 303 de Declaració d’IVA corresponent al segon trimestre de 2020

•          Els autònoms, microempreses i pimes que funcionen per mòduls hauran d’aportar el Registre d’Ingressos i Despeses de 2019-2020

Als arxius corresponents es pot accedir a través dels següents enllaços:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia