El Programa de Prevenció de Càncer Colorectal de la Comunitat Valenciana ha permés detectar més de 4.000 càncers i quasi 43.000 adenomes entre 2005 i 2020. El diagnòstic primerenc d’aquestes lesions precanceroses i de càncers en estadis precoços faciliten el tractament precoç i, en última instància, la disminució de la mortalitat per aquesta causa. Per a conscienciar sobre la seua necessitat, cada 31 de març es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon.

La mortalitat per càncer de còlon en la Comunitat Valenciana, d’acord amb les últimes dades disponibles, és de 22,42 morts per 100.000 dones (657 mortes) i 46,37 morts per 100.000 homes (954 morts), sent en tots dos sexes el segon grup tumoral en causa de mort després de pulmó en home i mama en dones. Amb tot, la taxa de mortalitat en dones ha disminuït lleugerament en el període 2007-2017, i s’ha estabilitzat en homes gràcies a la detecció precoç.

Precisament, el Programa de Prevenció de Càncer Colorectal de la Comunitat Valenciana té com a objectiu disminuir la incidència i la mortalitat per càncer colorectal en homes i dones d’entre 50 i 69 anys. Va començar l’any 2005 en tres departaments de salut i l’any 2014 va aconseguir el 100% de cobertura territorial.

En aquest sentit, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha destacat que “la Comunitat Valenciana és una de les primeres autonomies a oferir l’accés a aquest programa de prevenció a la totalitat de la població”.

El programa consisteix a realitzar un garbellat mitjançant un test de sang oculta en femta amb una periodicitat biennal (una ronda dura 2 anys) i com a prova de confirmació diagnòstica es realitza la colonoscòpia òptica.

La invitació per a participar es realitza mitjançant una carta personalitzada que va acompanyada d’un tríptic informatiu i d’una targeta de participació. A les persones que accepten l’oferiment, el Centre de Salut Pública els remet el material i les instruccions necessaris per a la presa de la mostra.

La població diana del programa està entorn d’1.100.000 persones. La participació mitja ronda el 50% i la permanència supera el 89%.

A través d’aquest programa es poden identificar persones amb adenomes i càncers en estadi precoç, amb l’objectiu de tractar-los com més prompte millor i incrementar així les possibilitats de curació. De fet, el càncer colorectal presenta una supervivència als 5 anys d’un 56,1% en dones i d’un 56,8% en homes.

El càncer colorectal és el segon en freqüència entre tots els tumors si es consideren de manera conjunta els dos gèneres. Les últimes dades (de 2017) xifren la incidència en 3.826 casos: 41% en dones (1.556 casos) i 59% en homes (2.270).

En dones, el càncer de còlon és el segon en freqüència després del càncer de mama. En homes, és el tercer grup tumor en freqüència, superat només pel càncer de pròstata i pulmó.

L’edat mitjana d’aparició en dones és de 70 anys i en homes és de 69 anys. A més, a partir dels 40 anys augmenta progressivament la incidència de càncer de còlon.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia