Aquest dimarts, 6 d’abril, tindrà lloc el Ple Ordinari del mes d’abril de Bétera. La sessió tindrà lloc en el Saló de Plens, situat al castell del municipi, a les 18.00 hores. Per al públic en general s’emetrà en diferit en el canal YouTube municipal i Betera.com també oferirà informació sobre el ple, a posteriori..

Els punts previstos dins de l’ordre del dia són els següents:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 4 de 2021, de la sessió celebrada el 24 de febrer pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 177 a la 375) dictades del 30 de gener al 26 de febrer de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades entre el 10 de febrer i el 16 de març de 2021 (de la 7 a la 11 de 2021).
5. HISENDA.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2020. *Expte INT-20210018 *FPL 001/2021 – *REC
6. PERSONAL I INTERIOR.- Aprovació compatibilitat lloc de treball de Verónica Quintana López amb l’exercici de l’activitat docent.
7. SERVEIS SOCIALS, FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I SERVEIS Al CIUTADÀ.- Aprovació de l’expedient CA 07-2020 per a contractar, per procediment ordinari obert i regulació harmonitzada, el programari per a la gestió integral de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Bétera.
8. URBANISME.- Projecte adequat a la realitat cartogràfica de Condicionament del Camí de la Provisió en el Terme Municipal de Bétera. Desistiment sense efecte de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple l’1 octubre de 2018 i declaració de la necessitat concreta de l’ocupació dels terrenys.
9. URBANISME.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de Reforma Interior del Sector “Torre en *Conill”. Parcel·la dotacional educativa 33-1.
10. URBANISME.- Aprovació desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de servei de “Manteniment integral de les zones verdes, sòls dotacionals, parcel·les patrimonials i dels elements d’equipament continguts en els mateixos del municipi de Bétera”, Rectificar l’error material advertit i aprovació de la iniciació immediata del procediment de licitació de l’expedient avantdit.
11. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia