El conseller d’Hisenda i Model Econòmic i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo s’han reunit aquest dimarts per a formalitzar l’acord del Consell que suposarà l’inici de la primera experiència de participació directa de la ciutadania en el disseny dels comptes públics.

Després de la trobada, Soler i Pérez Garijo han anunciat que els primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022 comptaran com a projecte pilot amb 125 milions d’euros destinats al finançament de propostes ciutadanes amb càrrec als capítols II (despeses corrents i de funcionament), IV (transferències corrents) i VI (inversions) dels comptes de la Generalitat.

Pérez Garijo ha assenyalat que aquest acord suposa “un pas molt important en matèria de participació ciutadana” perquè es tracta “dels primers pressupostos participatius de la Generalitat, amb els quals la ciutadania podrà decidir directament a què es destinen 125 milions d’euros”.

La consellera ha recordat que un dels objectius del Consell des de l’inici d’aquesta legislatura “era realitzar un important avanç en participació” perquè “la ciutadania se senta part d’aquest govern i prenga decisions sobre el pressupost públic”.

Aquesta iniciativa preveu que la ciutadania puga proposar i decidir a què es destina una part dels recursos públics, “fent partícips els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat en la gestió pública, un dels compromisos del Botànic”.

Per la seua part, el conseller d’Hisenda ha assenyalat que amb aquesta prova pilot “ens adaptem als nous temps i a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per a acostar als ciutadans a la presa de decisions i fer-los més partícips de les iniciatives públiques”.

“La modernització tecnològica ha creat nous models de funcionament i organització, fonamentalment a través de la creació de xarxes socials. Aquestes noves formes de relació social impliquen una nova lògica a la qual governs i administració hem de ser especialment sensibles en el moment actual, fent un esforç per a afavorir un model de gestió adequat a una societat avançada”, ha indicat Soler.

El conseller ha subratllat que el pròxim pressupost “marcarà una fita en la història de la Generalitat perquè integrarà, per primera vegada, com a una prova pilot, les propostes directes dels ciutadans”.

Soler ha ressaltat que “aquesta proposta pilot també permetrà la vertebració del territori a través dels debats col·lectius, del contacte permanent amb el teixit associatiu i de la visualització dels problemes i reptes de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt”.

La Conselleria de Participació és l’encarregada de l’impuls i coordinació d’un projecte transversal en el qual intervindran tots els departaments de la Generalitat i que comptarà amb la necessària col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), dependent de la Conselleria d’Hisenda, per al disseny de les eines necessàries per a la participació efectiva ciutadana.

GVAParticipa com a eina de participació

La consellera Pérez Garijo ha assenyalat que pròximament es donaran a conéixer els requisits, termes i procediment per al desenvolupament del procés de participació ciutadana en els pressupostos de 2022. El procés, que es realitzarà a través del nou portal GVAParticipa, constarà de les fases d’informació, presentació de propostes, revisió de la viabilitat legal i econòmica, suports de la ciutadania, avaluació, publicació dels imports, votació final i publicació de resultats.

La ciutadania podrà proposar projectes de la competència de la Generalitat que posteriorment seran avaluats i valorats econòmicament per una comissió tècnica. Aquells que complisquen els requisits de l’àmbit objectiu del procés passaran a la fase de votacions.

Les propostes més votades seran incorporades al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2022 per cada departament competent fins a esgotar la dotació pressupostària.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia