En el Ple ordinari d’abril de Bétera, celebrat aquest dimarts, es van tractar diferents assumptes de l’àrea d’Urbanisme.

En primer lloc es va parlar del projecte adequat a la realitat cartogràfica de Condicionament del Camí de la Providència en el Terme Municipal de Bétera i deixar sense efecte l’acord adoptat per l’Ajuntament de la localitat en el ple ordinari de l’1 octubre de 2018 sobre la declaració de la necessitat concreta de l’ocupació dels terrenys.

En aquest punt, la regidora d’Urbanisme, Eva Martínez, va voler explicar i argumentar a través d’una projecció aquest punt “ja que es tracta de declarar la necessitat d’ocupació del sòl” i volia que tots s’assabentaren en què consisteixen eixes modificacions plantejades.

“El que hem deixat sense efecte és l’expropiació del projecte que havia inicial que es tractava d’alinear alguna corba del traçat i el reasfaltatge del mateix, però solament es limitava a una vorera d’un metre, va explicar l’edil. “El que es pretén és, d’una banda ampliar amb un traçat de carril bici que unirà el Camí de la Providència amb la part de darrere del psiquiàtric. Aquest tram només seria per a trànsit de bicis, es posaran uns bol·lards i es dotarà d’enllumenat, d’una separació amb arbratge i tanques del trànsit per als vianants i de bicicletes, Aquesta secció sí que donaria accés a la zona càmping, el traçat del qual no estava en l’anterior projecte i el traçat de la Fase 2 es quedaria com estava”, va prosseguir Martínez.

Per part seua, la Portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros va indicar que el seu equip havia estudiat l’expedient i “aquest projecte ajustat a la realitat cartogràfica del condicionament del Camí de la Providència 2020 no compta amb l’informe favorable de l’àrea de carreteres de la Diputació de València quan és necessari”. “Ens agradaria que ens donara una explicació del motiu de no estar aquest informe”, va assenyalar la portaveu.

 José, estem aprovant la necessitat d’ocupació no estem fent el projecte. Si és necessari aqueix informe es durà en el moment en què siga pertinent”, va declarar la responsable d’Urbanisme.

En aquest sentit, l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, va aclarir que en el punt sisé de l’acord el secretari havia llegit que arribat aquest punt es donaria trasllat a Carreteres.

Per la seua banda, el regidor de Compromís, Joano Baudés, va indicar que encara que el seu grup votaria a favor d’aquest acord, també volia posar en valor aquell projecte aprovat en 2018. “El que es pretenia era que, e dos de les carreteres secundàries de més tràfic de Bétera (la providència i Montcada) donar una solució diferent de la que hi havia i millorar-les”, va declarar l’edil.

Després de les diferents intervencions, aquest punt va ser aprovat amb 18 vots a favor (PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill, Compromís i Vox) i 3 abstencions (PSPV-PSOE).

A continuació, oferim un vídeo sobre aquest assumpte:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia