La terrible situació sanitària, provocada pel virus del SARS-CoV-2, ha conduït a moltes famílies a defensar la lliure elecció educativa com una solució davant l’obligatorietat de l’assistència presencial dels seus fills menors en edat escolar als centres educatius. La Comunitat Valenciana ha mantingut les aules obertes en tot el curs escolar i encara que alguns es vanaglorien d’aqueixa tremenda gesta, ací estan les dades amb 72.000 contagis entre menors de 0 a 19 anys. És això és assumible per a qualsevol govern? Per a les famílies per descomptat que no.

Estem a les portes del pròxim curs i s’exigirà de nou, en temps de pandèmia, presencialitat obligatòria. ELS XIQUETS ESTAN SENT ELS GRANS OBLIDATS D’AQUESTA PANDÈMIA, els han obligats a anar al col·legi, a portar màscares més de 5 hores al dia, a no compartir els seus objectes amb els seus companys de classe, a no abraçar-se, a no poder anar al parc, a no poder visitar als seus avis ni familiars. I HO HAN FET AMB UN SOMRIURE, SENSE QUEIXAR-SE.

No hem d’oblidar que encara que s’aconseguira arribar al 70% de la població vacunada abans de l’inici del curs escolar i la situació epidemiològica estiguera “controlada”, l’únic sector de població que no estaria vacunat serien ells, els xiquets, i continuarien estant exposats al virus SARS-CoV-2. Ningú pot creure’s a hores d’ara, amb tota la informació de la qual es disposa, que els xiquets no es contagien i que no pateixen conseqüències després de contraure la malaltia, perquè les dades encara que els hagen volguts maquillar o ocultar són ací. Espanya és el país europeu amb la major taxa de menors morts (The Lancet) i 72.000 contagis en menors de 19 anys només a la Comunitat Valenciana a la fi del mes de març de 2021.

Per tant, és NECESSARI I URGENT, que es prenguen mesures perquè això no torne a ocórrer. Des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana exigim mesures reals per a erradicar el virus de les aules i obtindre lliure elecció educativa per al pròxim curs escolar.

L’evidència científica ha de marcar les mesures a prendre, quan s’exigeix des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport presencialitat obligatòria.
Per això, proposem 20 Mesures reals i efectives de seguretat per a les aules.

20 Mesures de Seguretat a les aules per al Curs 2021-2022:
1.- Lliure Elecció Educativa, el dret a poder decidir si els fills acudeixen o no presencialment a classe en període de pandèmia.
Sent la por insuperable la causa que legitime aqueixa inassistència sense necessitat de justificació, només informació al centre, no sent considerats absentistes i salvaguardant el dret a l’educació d’aqueix alumne.
2.- Seguiment de tasques i avaluació de manera telemàtica, amb l’adequat increment en el personal docent.
3.- Ràtio a les aules: 15 alumnes màxim per aula. Amb l’adequat increment del nombre de docents i personal no docent per centre escolar. Els alumnes de secundària i batxillerat, en el seu horari lectiu, han de romandre SEMPRE en la mateixa aula. Ha d’existir amb caràcter obligatori un mesurador de CO₂ per aula.
4.- Classes a l’aire lliure, en la mesura que siga possible, buscant espais municipals.
5.- Ventilació: ventilació natural permanent i croada amb finestres i portes, monitorada amb mesurador CO2., amb nivells per davall dels 700 ppm. Purificar l’aire mitjançant filtres HEPA.
6.- Corredors: finestres sempre obertes amb ventilació permanent i monitoratge de CO₂, sent considerades zones segures, ja que el nivell de CO2 haurà d’estar molt per davall dels 700 ppm màxims aconsellats.
7.- Menjador: tindre especial atenció a la qualitat de l’aire en aquests espais en els quals s’està sense màscara, per a això, tindre ventilació natural permanent i croada amb finestres i portes sempre monitorada amb mesurador CO2, mantindre nivells per davall dels 700 ppm a més d’instal·lació de filtres HEPA. Esmorzar en espai obert.
8.- Ús de la màscara ffp2 per a tots els alumnes del centre escolar inclòs alumnes d’infantil, proporcionades setmanalment per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport igual que són proporcionades per al personal docent. En educació infantil, ús del pati entre hores lectives per a realitzar un alleujament de portar la màscara amb distància i en grups de la mateixa classe.
9.- Conscienciació d’un ús i ajust correcte de les màscares, per seguretat de tots.
10.- Higiene de mans i superfícies, però incidint sobretot en la “higiene de l’aire que es respira” ja que els aerosols són la via principal de contagi. Els alumnes no han de desinfectar els seus pupitres. Més despesa en higiene de l’aire i menys en superfícies.
11.- Continuar fent costat als docents en la conscienciació i exigència del compliment de les mesures de seguretat.
12.- Infermeria escolar, per a la detecció precoç de casos de Covid-19 en els centres escolars i la seua correcta gestió. Sent el personal adequat per formació, a dur a terme la tasca de “responsable *Covid” del centre escolar.
13.- Realització de *PCR a tots els alumnes de l’aula, quan es detecte un cas positiu de Covid-19, independentment de la distància, perquè com queda demostrat els aerosols poden romandre en l’aire durant hores i recórrer distàncies superiors a l’actual distància de seguretat de 1,5 metres.
14.- Els germans d’alumnes sospitosos de contagi de Covid-19 no acudiran al col·legi durant la quarantena del seu germà.
15.- Realització de garbellats massius en els centres escolars, amb un número mínim de 5 casos detectats. Amb independència de si s’han donat o no en la mateixa aula. La cerca d’alumnes asimptomàtics ha de ser una prioritat.
16.- Establiment d’un nombre de casos concret per a determinar el tancament del centre escolar.
17.- Adaptar la quarantena al cep dominant i exigir-se la deguda proporcionalitat. Actualment és la variant britànica i diversos estudis afirmen que la quarantena ha d’ampliar-se més dels 10 dies.
18.- Informació obligatòria de la situació epidemiològica del centre a totes les famílies. Si hi ha un cas positiu en alguna aula o aules s’informarà d’aquesta incidència, no indicant-se ni curs ni alumne. De la manera esmentada no es vulnera el dret de protecció de dades de caràcter personal i es protegeix
el dret a la informació.
19.- Extraescolars i activitats de conciliació familiar: els centres escolars s’han convertit en l’únic instrument de conciliació familiar, carregant sobre els mateixos amb aquesta missió, que hauria de ser escomesa per les administracions corresponents i per les empreses. Aquestes activitats de conciliació i extraescolars es desenvoluparan de manera segura; per a això es faran a l’aire lliure, en grups reduïts, de la mateixa classe, amb distància i sempre amb màscara.
20.- Entrades i eixides escalonades per temps, de manera que no s’acumule més d’un grup d’alumnes per horari i porta d’accés.

València, 8 d’abril de 2021. Plataforma Libre Elección Educativa.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia