El passat dia 10 de març, el veí Luis Poveda, membre de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Camí Paterna, va presentar pel registre d’entrada, una reclamació enfront de l’aprovació provisional dels pressupostos del 2021.

El que hui nega el govern de Bétera (PP, Cs, i Mas Camerena- Torre en Conill), va ser aprovat pel govern local de la legislatura 2015-2019, però no executat pel de Elia Verdevio.

En l’esmentada reclamació sol·licitava, que es revisara i modificara la decisió presa i destinen en els pressupostos del 2021, com a mínim les mateixes quantitats que es contemplaven  en els pressupostos del 2019 (50.000 € i 64.000€) i es destinen que es revisara i modificara la decisió presa i destinen als mateixos projectes, (Instal·lació de Punts de Llum i la realització d’un projecte de transport públic circular). Fins i tot que es complementen perquè tots dos projectes siguen més extensius i abasten solucions més completes ja que actualment existeixen ingressos suficients per a aqueixos, projectes, aportats, per exemple, amb les transferències externes que reben de les diferents administracions, en concret des de la Diputació de València, a l’ésser de lliure disposició ho permet.

L’esmentada reclamació està emparada en La Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que  en el seu article 170 punt 2, b), estableix que es poden presentar reclamacions per “ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

Al nostre entendre, entra dins de l’obligació que té l’Ajuntament per precepte legal de tindre els serveis d’enllumenat públic i altres.

Doncs bé, un any més, com ja van fer l’any passat, en el ple ORDINARI, celebrat el passat 6 d’Abril, l’equip de govern ha tornat a desestimar (rebutjar), la reclamació realitzada als pressupostos del present any 2021.

Des de l’Associació de Veïns del Camí Paterna, denunciem aquesta falta de voluntat política per a resoldre els problemes que com a veïnes i veïns, venim patint des de fa molts anys, i anunciem que continuarem reivindicant i pressionant fins a aconseguir una solució a la falta de serveis que patim.

 

A Bétera, a 12  de Abril  de 2021. Associació de Veïns del Camí Paterna.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia