La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha tornat a augmentar les ajudes econòmiques per a la producció editorial assignant una línia pressupostària d’un milió d’euros.

El DOGV (consultar ací) ha publicat (el passat 13 d’abril) la convocatòria per als llibres publicats en castellà i valencià per empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres al territori valencià i número de depòsit legal de l’any 2020.

El milió d’euros supera els 800.000 euros destinats l’any passat i duplica la quantitat assignada en 2019. La distribució de l’ajuda atorga el 60 % per als llibres publicats en valencià i el 40 % per als llibres en castellà.

Els llibres objecte de la subvenció hauran d’estar editats per empreses editorials la producció de les quals siga comercialitzada a través de llibreries i adequar-se a una de les categories següents: obres de referència i consulta (llibres d’història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.

Hauran de tindre una tirada mínima de 500 exemplars (en el cas d’obres de poesia la tirada mínima serà de 100 exemplars) i tindre un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.

Un altre requisit és ser una primera edició d’una obra inèdita, o bé d’una obra l’última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. Es podran subvencionar projectes editorials que incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit competencial de la Generalitat, sempre que tinguen un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia