La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les subvencions destinades a la participació en fires internacionals del sector del llibre com a mitjà per a afavorir la internacionalització del sector del llibre valencià. Seran objecte de subvenció les despeses realitzades que responguen de manera directa i indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resulten estrictament necessàries per a la realització d’aquesta activitat.

La línia pressupostària destina 25.000 euros a aquestes ajudes i s’estableixen dos conceptes pels quals es podrà rebre: per la participació i inscripció amb un estand individual en les fires internacionals del sector del llibre sempre que en aquestes fires no hi haja la possibilitat de participar en un estand de la Generalitat Valenciana i pel finançament de borses de viatge que permeten l’assistència a fires internacionals del sector del llibre.

Totes les activitats i despeses subvencionables hauran d’haver sigut realitzades, facturades i pagades entre el 22 de juliol de 2020 i la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Podran obtindre la condició de persona beneficiària les empreses editorials, les persones escriptores o il·lustradores i les associacions del sector del llibre, siguen persones físiques o jurídiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar de l’endemà (des del passat 14 d’abril) de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’: consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia