Bétera ha posat en marxa un nou Pla d’Asfaltat.

Així, aquesta actuació permetrà executar aquestes obres de millora i condicionament del paviment a Prat de Cabanes, Avinguda Europa, camí d’accés al R-21, fons de sac de Mas Camarena, Avinguda Diputació, Ronda Oest, carrer Oroneta, carrer Falconet i Avinguda Azahar.

El manteniment dels carrers de Bétera és un dels eixos principals d’aquesta actuació per al Consistori ja que s’inverteix en la millora de la mobilitat i seguretat viària i a més millora l’estètica d’aquestes vies que en l’actualitat es troben en avançat estat de deterioració per falta de manteniment en els últims anys.

Previ a l’asfaltat, s’estan fent treballs de neteja en les ribes dels vials, bé amb motoniveladora o bé amb mitjans manuals, per a retirar elements solts així com males herbes que afecten la zona a pavimentar. D’aquesta manera, es fa un treball previ de neteja i escombratge de la superfície per a procedir després al resanteig i finalitzar amb la pavimentació, “per a la qual es tindrà molt en compte l’estat i nivell de deterioració dels vials”, ha explicat Gloria Campomanes.

Amb un pressupost total de 16.365,08€ els veïns i veïnes de la zona del Prat de Cabanes veuran renovat el paviment d’aquest vial que compta amb 420 metres.

El camí de l’Avinguda d’Europa té un tram al voltant de 550 metres, dels quals els 300 primers compten amb una gran deterioració que fan que el vial siga pràcticament intransitable. Els treballs se centraran en corregir la falta de manteniment de la zona que haurà de ser anivellada donats els desperfectes del vial. El cost total dels treballs és de 28.128,83€.

Amb una inversió de 14.232,09 € es millora la connexió des de la zona del nou Sector R-21 i Montesano amb la Carretera CV-336, cap a la rotonda de Cumbres de Sant Antoni.

El Pla d’Asfaltat contempla la repavimentació de les zones més deteriorades de Mas Camarena que es troben en les zones de fons de sac. A més d’invertir un total de més de 40.000€, l’Ajuntament deixa per a una següent actuació executar millores en l’oval superior.

En el nucli urbà també s’executaran obres de condicionament com és el cas de l’Avinguda Diputació i Ronda Oest que pateixen un dens trànsit rodat. Per a això, s’invertirà 85.588,03€ amb els quals també es realitzaran reductors de velocitat i embornals que permetran que no s’estanque l’aigua.

El carrer Calandria i Oroneta presenten grans deficiències en les calçades ocasionades per les arrels dels arbres confrontants que han alçat el paviment pel que se sanejarà la zona per a condicionar-la donat el trànsit d’aquesta. Aquests treballs tenen un pressupost de 14.145,73 euros.

L’avinguda de l’Azahar és un eix transversal que discorre en la zona de la Conarda, de gran ús per veïns i veïnes i el paviment de les quals es troba greument deteriorat. Per això s’invertiran un total de 86.582,21 euros per al seu condicionament i repavimentat.

En definitiva, aquests treballs supones una inversió total de 291.163,84 euros.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia