La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha obert el termini perquè particulars i organitzacions realitzen propostes sobre la composició de la Comissió del Joc, prevista en la nova Llei de Regulació del Joc i Prevenció de la Ludopatia 1/2020, d’11 de juny, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Aquesta fase de ‘consulta prèvia’ es duu a terme amb antelació a l’elaboració del decret que regularà aquest organisme, amb l’objectiu de recaptar les aportacions de persones interessades i, després del seu estudi, decidir la seua possible incorporació al text.

D’acord amb la Llei del Joc, en la Comissió del Joc estaran representats la Generalitat, a través dels departaments amb competències afectades per l’activitat de joc i la prevenció de la ludopatia, les organitzacions sindicals i empresarials del sector, les associacions dedicades a la prevenció i rehabilitació de la ludopatia, les associacions veïnals, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i organismes d’investigació universitària especialitzats en la ludopatia.

Entre les funcions d’aquest organisme figuren, informar sobre els projectes de llei, analitzar la situació del sector i la incidència de les activitats del joc en la societat valenciana, promoure iniciatives per a fomentar el joc responsable i la lluita contra pràctiques patològiques, participar en l’elaboració i seguiment de l’Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic i del seu pla d’acció, així com aprovar l’informe anual de l’activitat de joc en la Comunitat Valenciana

La consulta de manera prèvia a l’elaboració de projectes normatius ve prevista en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Cal recordar que recentment, el mes de març passat, la Generalitat va aprovar el decret que regula la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en matèria de Joc.

Aquest òrgan es configura com un espai de coordinació tècnica i administrativa dels diferents departaments de la Generalitat amb relació amb el sector del joc, a diferència de la Comissió de Joc, en la qual a més de l’Administració estan representats també sindicats, organitzacions empresarials, associacions i organismes relacionats amb el sector.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia