El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, han signat el conveni de col·laboració on les dos institucions destinaran un milió d’euros per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l’àmbit local, a través de la concessió d’ajudes destinades a les entitats locals de la província per a l’exercici 2021.
El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha valorat molt positivament l’acord entre la conselleria i la corporació provincial perquè “més que una obligació és una demanda de la societat, que ens exigix portar la transparència i la participació a tots els àmbits institucionals, amb especial rellevància als ajuntaments a l’ésser la institució més pròxima a la ciutadania”.
A més, Gaspar ha subratllat l’avantatge afegit que comporta este acord de cooperació, que ajudarà “no sols al fet que els municipis tinguen més recursos per a la participació, transparència i bon govern, sinó que permetrà disminuir la burocràcia administrativa perquè estes ajudes es gestionen de manera més ràpida i eficaç”.
Per part seua, la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, ha destacat que esta col·laboració institucional “ens permet donar suport als municipis per a avançar en polítiques de participació i transparència”, al que ha afegit que “la millor via és la suma d’esforços i quanties perquè les subvencions que arriben a les entitats locals puguen posar en marxa projectes més grans”.
En  aquest sentit, la consellera de Participació ha subratllat la importància de la implicació de l’administració local i d’arribar a cada municipi del nostre territori “perquè és la que més pròxima a la ciutadania”. Pérez Garijo ha afirmat que “des de la Generalitat anirem un pas més enllà del compliment de la Llei de Transparència” perquè “volem que la ciutadania vulga saber, demane informació i participe de manera activa en els assumptes públics. Mostra d’això són els primers pressupostos participatius de la Generalitat per a 2022 que arranquen el pròxim 11 de maig”.
Per a la diputada de Govern Obert i Participació, Mentxu Balaguer, “este exercici conjunt d’acció evitarà duplicitats, facilitarà la presentació de les sol·licituds i garantirà la realització de projectes de gran qualitat arribant a tots els ajuntaments de la província, amb independència de la seua població i a totes les entitats locals menors, perquè tota la ciutadania gaudisca dels mateixos drets i reba els mateixos serveis, qualsevol que siga el seu lloc de residència”.
La col·laboració entre les dues institucions en matèria de transparència ascendix a un milió d’euros, dels quals 400.000 seran aportats per la Generalitat i 600.000 són a càrrec de l’entitat provincial. Per a accedir a estes ajudes, les entitats locals hauran d’estar inscrites en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
Podran accedir a les ajudes de participació ciutadana aquelles actuacions destinades a la seua promoció i foment a través de processos participatius orientats a la implicació de la ciutadania en els assumptes públics municipals; les consultes ciutadanes, tant presencials com telemàtiques, relacionades amb la participació en decisions del municipi; els debats, jornades, taules redones i altres aspectes relacionats amb la participació en decisions municipals; així com l’impuls de pressupostos participatius.
Així mateix, podran presentar-se a la convocatòria les iniciatives en matèria de formació i divulgació de la participació ciutadana; la creació o redefinició d’espais i òrgans de participació que faciliten la implicació ciutadana en les polítiques municipals, com per exemple els consells ciutadans, el defensor o defensora del veïnat, comissions de treball, xarxes ciutadanes, fòrums, comités cívics o assemblees ciutadanes.
També es contempla la posada en marxa o adequació de normes reguladores o documents sobre la participació ciutadana en el municipi i tots aquells projectes, processos, activitats o accions destinades a la millora de la vida comunitària desenvolupades mitjançant tècniques de participació ciutadana.
Pel que fa a les accions de transparència i bon govern en l’àmbit local, seran subvencionables les iniciatives que faciliten a la ciutadania l’accés a la informació pública a través de procediments senzills i clars; fomenten el coneixement de la ciutadania dels principis de govern obert i transparència; facen transparent la gestió pública a través de la difusió de la informació i l’impuls de mecanismes d’avaluació i millora contínua; afavorisquen la rendició de comptes a la ciutadania; milloren l’organització, classificació i maneig de la informació pública; a més d’aquelles que contribuïsquen a garantir que l’exercici de govern es realitza d’acord amb principis ètics i de servei públic.
L’import global màxim de les subvencions es distribuirà de manera diferenciada en un percentatge del 50% entre els projectes de participació ciutadana i els que promoguen la transparència i el bon govern.
Per al repartiment del crèdit es tindrà en compte el nombre d’habitants de les entitats locals sol·licitants de cada subvenció, garantint que aquelles que compten amb un menor nombre d’habitants disposen d’un percentatge de reserva del total dels fons.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia