L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat els resultats d’una enquesta sobre la influència de l’alimentació en la salut psicoemocional. Les dades, que recullen l’opinió de 1.746 persones d’entre 25 i 79 anys ponderades d’acord amb la distribució real de la població espanyola, reflecteixen la creença que existeix un estret vincle entre la dieta i el benestar psicològic.

El 55% dels enquestats afirma que l’alimentació influeix molt en el seu benestar psicològic i un altre 35% pensa que ho fa una mica. Només un 10% opina que no influeix en absolut. Les dones són més proclius a creure en aquesta relació entre la dieta i l’estat d’ànim: el 62% pensa que influeix molt, mentre que en els homes descendeix fins al 47%. A més, a mesura que disminueix l’edat també augmenta el percentatge de persones que creen en aquesta influència.

De fet, un de cada quatre enquestats reconeix utilitzar en moltes ocasions el menjar com un mitjà per a millorar el seu benestar psicoemocional, especialment entre les dones i els més joves.

La fruita seca i les llavors, les fruites, el xocolate negre, els peixos blaus i els dolços són, segons els entrevistats, els aliments que més efectes tenen sobre el seu benestar psicològic. Encara que el tipus d’aliment destacat varia segons el gènere i l’edat de l’enquestat. Mentre que per a les dones els aliments que més impacten en el seu benestar psicològic són la fruita seca i llavors (31%) i el xocolate negre (27%), per als homes ho són les fruites (25%) i els peixos blaus (22%). Els resultats segons l’edat també varien de manera significativa: entre els menors de 39 anys destaquen els dolços (27%), entre els enquestats d’entre 40 i 59 anys, la fruita seca i llavors (29%) i entre els majors de 59 anys, les fruites (29%).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia