Esquerra Unida de Béteraconsidera que davant el mal estat de senyalització en el qual es troben una gran part dels passos de vianants del nostre municipi, és necessari, que es desenvolupe una campanya de resenyalització d’aquests.

Entenem que l’existència de passos de vianants mal senyalitzats o amb una senyalització poc visible, poden provocar accidents entre els transeünts i els vehicles que circulen per aqueixos llocs, per la qual cosa considerem urgent posar totes les mesures necessàries que contribuïsquen a evitar que es puguen produir.

Esperem que des de l’equip de govern municipal assumisquen aquesta petició i que comencen a donar solució a aquest problema al més prompte possible.

En Bétera a 28 de Abril de 2021. Nota de prensa de Esquerra Unida Bétera

Imprimir article
Comenta aquesta notícia