Labora ha publicat en la seua pàgina web la relació d’entitats beneficiàries del programa de subvencions d’Iniciativa Social destinat a facilitar la contractació de persones desocupades majors de 30 anys.

Més de 1.500 persones seran contractades pels 519 ajuntaments que participen en el programa en 2021, al qual es destinen 18 milions d’euros amb un import mínim de 17.000 euros per a cada entitat. La quantitat adjudicada es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones beneficiàries. Els contractes tindran una duració de, almenys, sis mesos a jornada completa.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents (consultar ací).

El programa s’emmarca en el pla integral d’ocupació i formació Avalem Experiència, una estratègia del Consell posada en marxa amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades majors de 30 anys.

Un dels grans reptes de Labora és prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d’inserció i en aquest sentit s’emmarca tant aquest programa com Avalem Joves.

L’objectiu d’aquest pla és donar resposta a la situació d’emergència social que suposa l’elevada taxa de desocupació especialment en els grups de majors de 45 anys i en les persones que porten més de 12 mesos desocupades. En concret, la Conselleria d’Economia estima que el públic objectiu d’aquest programa d’incentiu a l’ocupació és de 190.600 persones.

1. Els ajuntaments, en col·laboració amb l’Espai Labora, establiran les ocupacions sol·licitades.

2. Rebuda l’oferta d’ocupació, l’Espai Labora efectuarà una preselecció de persones candidates en la qual es donarà preferència als següents col·lectius:

a) Persones majors de 45 anys no perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d’inserció laboral.
b) Persones entre 30 i 44 anys no perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d’inserció laboral.
c) Persones majors de 30 anys perceptores de prestacions, subsidis o rendes vinculades a processos d’inserció laboral.
d) Les persones candidates pertanyents a un mateix col·lectiu s’ordenaran seguint el criteri de major nombre de dies de permanència en desocupació.

Avalem Experiència s’articula entorn de quatre línies estratègiques d’actuació. La primera se centra en l’àmbit de la formació per a actualitzar la qualificació professional i, d’aquesta manera, permetre el retorn a l’ocupació. Mitjançant un pla de xoc s’oferirà atenció personalitzada i centrada en les necessitats formatives de cada participant, així com en els requeriments del mercat de treball.

En segon lloc, ‘Avalem Experiència‘ donarà suport a les iniciatives d’emprenedoria i el treball autònom identificant nínxols de mercat per al desenvolupament de projectes empresarials viables i oferint assessorament especialitzat per a plans de negoci, que es complementarà amb accions d’acompanyament a emprenedors i emprenedores.

Un tercer eix del programa es dedicarà a l’orientació, intermediació i cerca d’ocupació mitjançant un itinerari personalitzat per a cada persona beneficiària que es compondrà d’activitats com a entrevistes o xarrades de motivació i que comptarà amb la supervisió d’un tutor o tutora.

Finalment, la quarta línia d’actuació es focalitzarà en el suport a la contractació, concedint ajudes per a fomentar contractes de persones majors de 30 anys i que contribuïsquen a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l’estabilitat en el treball.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia