Bétera celebrarà aquest dilluns, 03 de maig, el ple ordinari del mes. El ple tindrà lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera, a les 18.00 hores, i serà emés al públic en diferit en el canal YouTube municipal, posteriorment.

A continuació adjuntem l’Ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 5 de 2021, de la sessió celebrada l’1 de març pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 376 a la 632) dictades del 27 de febrer al 31 de març de 2021.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades entre el 17 de març i el 13 d’abril de 2021 (de la 12 a la 15 de 2021).
5. PROPOSICIONS.
5.1.- Proposició presentada pel Grup polític VOX (Implantació sistema seguiment i transparència proposicions aprovades en el Ple).
5.2.- Proposició presentada pel grup polític COMPROMÍS (Suport a la iniciativa per una llei que garantisca el dret a l’habitatge).
6. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia