Cada 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies. La finalitat d’aquesta celebració és  conscienciar a la població sobre el paper que té la família en l’educació i la formació dels fills des de la primera infància, així com fomentar els llaços familiars i la unió familiar.

L’origen d’aquesta important data s’estableix a partir dels anys huitanta. No obstant això, l’any 1994 la Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia oficial, tenint en compte que la família és el nucli central de qualsevol societat.

Des de llavors, el Dia Internacional de les Famílies representa una data emblemàtica per a ressaltar el valor de la família a nivell mundial. D’ella, s’entén que depén que els éssers humans aconseguisquen integrar-se de manera sana i completa en el seu entorn i d’aquesta manera aconseguir nivells de convivència, on es respecten les regles i normes que regeixen a la societat.

Es considera que la família exerceix un paper molt important en qualsevol societat del món, des del punt de vista social, demogràfic i econòmic.

La formació del nucli familiar permet l’existència d’una unitat de consum, la transmissió de valors que passen d’una generació a una altra, així com l’establiment de llaços els afectius entre els diferents membres que la conformen.

No obstant això, hui dia es manegen altres models de família, a causa dels canvis socials i econòmics. Actualment, la societat ha hagut d’adaptar-se als nous rols que tant dones i homes han vingut exercit, conformant estructures familiars poc tradicionals o convencionals.

Per a l’any 2021 el tema central per a la celebració de el Dia Internacional de les Famílies se centra en el impacte de les noves tecnologies en el benestar de les famílies, en concordança amb la temàtica del 59é període de sessions de la Comissió de Desenvolupament Social de les Nacions Unides: “Transició socialment justa cap al desenvolupament sostenible: la funció de les tecnologies digitals en el desenvolupament social i el benestar de tots”.

L’avanç i recents tendències tecnològiques en temps de pandèmia han propiciat l’increment de l’ús de plataformes digitals, computació en núvol i ús de macrodades. En tal sentit, és de vital importància la promoció d’aquestes tendències, així com la formulació de polítiques orientades cap a les necessitats de la família.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia