Segons ha indicat Generalitat Valenciana, en el Dia Mundial del Reciclatge, en 2020 cada persona va depositar, en la Comunitat Valenciana, 13,7 quilograms de residus -un 11,7% més respecte a l’any anterior -en els 21.531 contenidors grocs destinats als envasos domèstics de plàstic, metall i brik- i a través dels sistemes de recollida selectiva de porta a porta que els valencians tenen a la seua disposició.

Per part seua, la col·laboració ciutadana amb el reciclatge a través del contenidor blau va créixer un 2,3% gràcies a que cada valencià va depositar 15 quilograms de paper i cartó en els 19.601 contenidors blaus que hi ha situats en la via pública per a reciclar els seus envasos.

D’acord amb les dades de participació ciutadana proporcionats per les 540 entitats locals que presten el servei de recollida d’aquests residus en la Comunitat Valenciana a Ecoembes, aquestes xifres confirmen el creixement, un any més, de la quantitat d’aquests residus que la ciutadania va depositar en el contenidor groc (destinat a envasos de plàstic, llandes i briks) i en el contenidor blau (paper i cartó).

Durant els últims cinc anys el depòsit en el contenidor groc s’ha incrementat un 57% i un 32% en el blau. Aquestes quantitats reflecteixen el creixent compromís ciutadà amb el reciclatge d’aquests envasos.

Malgrat l’excepcionalitat viscuda durant gran part del 2020 i que continua en l’actualitat a conseqüència de la COVID-19, la recollida separada i el reciclatge d’envasos va tornar a consolidar-se un any més com una pràctica mediambiental molt estesa en la societat valenciana.

Però cal continuar reforçant i sensibilitzant per a millorar la separació que els ciutadans i ciutadanes fan en les seues llars, ja que, dels quilos que cada persona va depositar en el contenidor groc, 3,3 quilos van ser de residus que no són envasos.

A més d’a través dels contenidors blaus i grocs i dels sistemes porta a porta, els envasos domèstics lleugers de plàstic, metall, brik, paper i cartó es van recollir en altres punts de reciclatge, com els 10.353 contenidors de recollida selectiva situats en llocs de gran concurrència (oficines, estadis, hostaleria i festivals, entre altres).

També es van recollir envasos domèstics lleugers en les plantes de residus urbans a les quals es traslladen els contenidors de resta (un lloc en el qual no haurien de depositar-se aquests residus, però al qual, gràcies a la col·laboració ciutadana, arriben cada vegada menys envasos).

En contraposició a la pujada de la recollida selectiva al carrer, la reducció -i fins i tot la cancel·lació- de l’activitat comercial, empresarial i d’esdeveniments a causa de la COVID-19 en els llocs de gran concurrència, va suposar una menor recollida d’envasos domèstics en aquestes ubicacions.

Per això, i en total, gràcies a l’esforç i compromís de la societat valenciana, en 2020 es van entregar a instal·lacions recicladores homologades un total de 176.329 tones d’envasos domèstics per al seu posterior reciclatge, un 1% menys que l’any anterior, malgrat la reducció major en la producció de residus domèstics en 2020.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat la recollida separada com “una de les sis R [reduir, recuperar, reparar, reutilitzar, reciclar i recollida separada] de la gestió responsable en matèria de residus i de l’Economia Circular”.

Mollà ha valorat “les polítiques públiques d’acompanyament, educació i incentiu a la recollida separada, reciclatge i valorització de residus domèstics”, coincidint amb l’aprovació pel Consell de la línia pressupostària de 1,1 milions d’euros per al descompte econòmic directe de les taxes de tractament per les aportacions separades a través de la xarxa d’ecoparcs.

“Sens dubte i, malgrat el context de pandèmia, el compromís de la societat valenciana amb la recollida separada i el reciclatge d’envasos domèstics s’ha reforçat, convertint-se en l’hàbit ambiental més estés entre les llars valencianes”, ha indicat Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes en la Comunitat Valenciana.

Amb aquest objectiu de continuar consolidant la recollida separada en la Comunitat Valenciana, Ecoembes i la Generalitat han acordat continuar amb el Pla d’Acció d’Envasos 2021-2023 en la comunitat autònoma, acord mitjançant el qual es continuarà millorant la contenerització per part d’Ecoembes en la Comunitat, es realitzaran diagnòstics específics en cada municipi i s’impulsarà la formació en aquesta matèria, entre altres actuacions, així com s’integraran els models de recollida separada d’alta eficiència.

Així mateix, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Tot això, d’acord amb la línia de treball d’exigència i millora contínua de la Generalitat.

Dia Mundial del Reciclatge

Cada 17 de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge per a conscienciar a la població sobre la importància de tractar els residus com corresponen per a protegir el medi ambient.

No és molt clar l’origen de el Dia Mundial del Reciclatge. Sembla que es va celebrar per primera vegada a Texas (els EUA) en 1.994 i després es va estendre a altres estats i a altres països.

Oficialment va ser l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), qui estableix el Dia Mundial del Reciclatge en el 2005 amb la finalitat de promoure una major responsabilitat, no sols vista des de la perspectiva del ciutadà consumidor, sinó d’aquell que extrau la matèria primera i del qual la transforma en un bé de consum.

Es tracta de reduir el volum dels residus generats i minimitzar la nostra petjada de carboni. Es pot resumir en la regla de les tres erres:

– Reduir

quan fem la compra, intentar adquirir productes a granel, que tinguen el mínim envasament possible. Si pot ser cap. Usa bosses de roba.

– Reutilitzar

Donar una nova vida a les coses que ja no ens serveixen.Abans de tirar-les al fem, pensa que et poden servir per a una altra cosa: botelles, bosses i caixes de cartó poden tindre diversos usos i servir com a jardineres, per a decoració, construir coses, etc.

– Reciclar

La majoria de materials que utilitzem poden reciclar-se. Això depén de les institucions i de nosaltres mateixos. Per exemple, el reciclatge de 1.000 kg de paper salva la vida de 17 arbres.

Si has de tirar separa els residus i deposita’ls en el contenidor corresponent:

  • Contenidor blau: Paper i cartó.
  • Contenidor groc: Envasos (botelles, bosses, llandes) Neta abans els envasos i, en la mesura del possible, esclafa’ls per a disminuir el seu volum.
  • Contenidor verd clar: Vidre. Neta abans els envasos i quitació les tapes.
  • Contenidor verd fosc: Resta de residus: matèria orgànica.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia