L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) va  obrir el passat 15 de maig el termini per a sol·licitar les ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum elèctric per a empreses i entitats. Les empreses interessades poden enviar les seues sol·licituds fins al 07/06/2021 a les 23:59:59 hores.

Així, aquestes ajudes van dirigides a projectes d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l’article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d’instal·lacions.

A l’efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s’estarà al que es disposa en l’article 3 del Reial decret 244/2019.

Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció siguen la mateixa persona física o jurídica.

No es consideraran finançables en cap cas:

a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzematge energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.

b) Instal·lacions d’autoconsum amb emmagatzematge energètic que no compten amb equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega, destinats a l’optimització energètica/econòmica.

Tots els detalls ampliats es poden consultar en el següent enllaç: clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia